Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Thị Thu Hương chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2010

 Tiêu đề: “Sử dụng ảnh viễn thám Modis theo dõi ảnh hưởng của khô hạn và ngập lũ đến cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu ở ... Continue Reading →

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Quốc Cường chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2011

 Tiêu đề: “Sử dụng nước thải trong ao nuôi thâm canh cá tra để tưới lúa”. Tác giả:  Đặng Quốc Cường, Khóa 2011 đợt 2.  Chuyên ngành: Môi trường đất ... Continue Reading →

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Công Kỉnh chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản Khóa 2010

 Tiêu đề: “Đánh giá hiệu quả tài chính và kỹ thuật của các hình thức sản xuất và đề xuất giải pháp nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh ở Đồng bằng ... Continue Reading →

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Bích Hà Vũ chuyên ngành Khoa học cây trồng Khóa 2012

 Tiêu đề: “Khả năng thích nghi của một số dòng/giống lúa đột biến chịu mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long”. Tác giả:  Nguyễn Bích Hà Vũ, Khóa 2012 đợt ... Continue Reading →

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Văn Tùng chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Khóa 2012

 Tiêu đề: “Phát triển thị trường mía đường Đồng bằng sông Cửu Long”. Tác giả:  Huỳnh Văn Tùng, Khóa 2012 đợt 1.  Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Mã ... Continue Reading →

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Sỹ Nam chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2011

 Tiêu đề: “Nghiên cứu sản xuất khí sinh học từ rơm và lục bình”. Tác giả:  Trần Sỹ Nam, Khóa 2011 đợt  2.  Chuyên ngành: Môi trường đất và nước, Mã ... Continue Reading →

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Hữu Tâm chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Khóa 2011

 Tiêu đề: “Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị ngành hàng ca cao ở tỉnh Bến Tre”. Tác giả:  Nguyễn Hữu Tâm, Khóa 2011 đợt  2.  Chuyên ngành: Kinh tế nông ... Continue Reading →
Page 1 in 8 pages12345...Last »