Quyết định ban hành Danh mục tạp chí chuyên ngành Hệ thống thông tin, Quản lý đất đai, Tài chính – Ngân hàng

>> Xem chi tiết quyết định Continue Reading →

Công văn về việc nộp hồ sơ của nghiên cứu sinh cho Thư viện Quốc gia Việt Nam để xét tốt nghiệp tiến sĩ

Download (PDF, 124KB) Continue Reading →

Thông báo về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ cấp độ 3/6 (B1) và 4/6 (B2) đáp ứng yêu cầu trình độ ngoại ngữ của HVCH và NCS Trường Đại học Cần Thơ

>> Xem chi tiết tại đây   Continue Reading →

Quyết định số 2999/QĐ-ĐHCT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc sửa đổi nội dung Khoản 4 Điều 13 Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ

Download (PDF, 117KB) Continue Reading →

Quy định về Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được thực hiện theo các quy định tại Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013, sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007

Xem chi tiết Website hướng dẫn về thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp Continue Reading →

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

Download (PDF, 3.34MB) Continue Reading →

Công văn số 191/BGDĐT-GDĐH ngày 08 tháng 01 năm 2013 về việc xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài trước khi dự thi SĐH

Download (PDF, 124KB) Continue Reading →
Page 1 in 3 pages123