Thông báo nhận giấy báo dự thi kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3, bậc 4 (B1, B2) và tiếng Pháp bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

>> Xem chi tiết thông báo Continue Reading →

Thời khóa biểu lớp anh văn B1, học phần 3 ngày 24 tháng 10 năm 2016

>> Xem chi tiết thời khóa biểu Continue Reading →

Thông báo mở lớp hướng dẫn làm bài tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trong kỳ thi ngày 23/10/2016

Download (PDF, 1.59MB) Phiếu đăng ký tải tại đây     Continue Reading →

Thời khóa biểu lớp Anh văn B1 Học phần 3 – Lớp ngoài giờ – Đợt tháng 8/2016

Download (PDF, 254KB) Continue Reading →

Thời khóa biểu lớp Anh văn B1 Học phần 2 – Lớp ngày thường – Đợt tháng 8/2016

Download (PDF, 227KB) Continue Reading →

Thông báo về việc nhận giấy báo dự thi Anh văn, Pháp văn B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Download (PDF, 708KB) Continue Reading →

Thời khóa biểu lớp Anh văn B1 Học phần 2 – Lớp ngoài giờ

Download (PDF, 293KB) Continue Reading →
Page 1 in 12 pages12345...Last »