Thông báo thi kết thúc học phần Triết học đã học trong HK 1 năm học 2016-2017 (Cập nhật danh sách ngày 09/02/2017)

>> Xem chi tiết thông báo Nếu danh sách dự thi có sai sót, học viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/02/2017 để ... Continue Reading →

Kết quả thi học phần Triết học năm 2016 đợt 2 ngày thi 12/11/2016

>> Xem kết quả tại đây Continue Reading →

Thông báo lịch học học phần Triết học cho học viên cao học khoá 2016-2018 đợt 2 và cập nhật phòng học các nhóm Triết học K23 đợt 1 học vào cuối tuần (cập nhật ngày 31/10/2016)

>>Xem thông báo tại đây Học viên đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo xem nhóm học phần đã đăng ký để tham gia học. Lịch học học phần Triết học ... Continue Reading →

Thông báo thi kết thúc học phần Triết học của học viên cao học/Nghiên cứu sinh học kỳ 2 năm học 2015-2016 (cập nhật danh sách ngày 07/11/2016)

>> Xem Danh sách phòng thi tại đây cập nhật ngày 07/11/2016 Nếu danh sách dự thi có sai sót, học viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Sau đại học từ ngày ra thông ... Continue Reading →

Thông báo thi kết thúc học phần Triết học của học viên cao học/Nghiên cứu sinh học kỳ 2 năm học 2015-2016

>> Xem danh sách phòng thi tại đây Nếu danh sách dự thi có sai sót, học viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/11/2016 ... Continue Reading →

Thông báo lịch đăng ký học phần Triết học cho học viên cao học khoá 2016-2018 các ngành nhập học đợt 2

Download (PDF, 1.39MB) Download (PDF, 82KB) Continue Reading →

Thông báo lịch học bù môn Triết học ML605 nhóm ML05 Học kỳ 1 năm học 2016-2017

Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các học viên lịch học bù môn Triết học ML605 nhóm ML05: + Địa điểm: Phòng 307/D1 Nhà điều hành Trường Đại học Cần ... Continue Reading →
Page 1 in 5 pages12345