Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đông Hải chuyên ngành Chăn nuôi Khóa 2012

 Tên đề tài: “Xác định mức năng lượng trao đổi, protein thô, lysine và methionine trong khẩu phần của gà Sao (Numida meleagris) nuôi lấy thịt ở Đồng bằng sông ... Continue Reading →

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Huỳnh Thị Thu Hương chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2010

 Tên đề tài: “Sử dụng ảnh viễn thám Modis theo dõi ảnh hưởng của khô hạn và ngập lũ đến cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu ... Continue Reading →

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc Cường chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2011

 Tên đề tài: “Sử dụng nước thải trong ao nuôi thâm canh cá tra để tưới lúa” .  Tác giả: Đặng Quốc Cường, Khóa 2011 đợt 2.  Chuyên ngành: Môi trường ... Continue Reading →

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Công Kỉnh chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản Khóa 2010

 Tên đề tài: “Đánh giá hiệu quả tài chính và kỹ thuật của các hình thức sản xuất và đề xuất giải pháp nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh ở Đồng bằng ... Continue Reading →

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Bích Hà Vũ chuyên ngành Khoa học cây trồng Khóa 2012

 Tên đề tài: “Khả năng thích nghi của một số dòng/giống lúa đột biến chịu mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long” .  Tác giả: Nguyễn Bích Hà Vũ, Khóa 2012 ... Continue Reading →

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Huỳnh Văn Tùng chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Khóa 2012

 Tên đề tài: “Phát triển thị trường mía đường Đồng bằng sông Cửu Long” .  Tác giả: Huỳnh Văn Tùng, Khóa 2012 đợt 1.  Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; ... Continue Reading →

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Trần Sỹ Nam chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2011

 Tên đề tài: “Nghiên cứu sản xuất khí sinh học từ rơm và lục bình” .  Tác giả: Trần Sỹ Nam, Khóa 2011 đợt 2.  Chuyên ngành: Môi trường đất và nước; ... Continue Reading →
Page 1 in 8 pages12345...Last »