Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1 ngành Kỹ thuật điện

>> Xem chi tiết thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1 ngành kỹ thuật điện

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần Xem tại đây

Mẫu hồ sơ dự tuyển Tải xuống tại đây

Mẫu phiếu đăng ký ôn tập Tải xuống tại đây

>> Xem Thông báo về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ cấp độ 3/6 (B1) và 4/6 (B2) theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ  của học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường Đại học Cần Thơ.

Advertisement