Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1 đến hết ngày 03/3/2017

Trường ĐHCT thông báo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  đợt 1 năm 2017

  • Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh được gia hạn đến hết ngày 03/3/2017.

>> TB tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1

>> TB tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1 ngành Kỹ thuật điện

>> TB tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1 ngành Công nghệ thực phẩm giảng dạy bằng tiếng Anh

Advertisement