Cơ cấu nhân sự

LÃNH ĐẠO KHOA SAU ĐẠI HỌC:

PGS.TS. Mai Văn Nam, Trưởng khoa

Email: mvnam@ctu.edu.vn

Phụ trách chung và các công tác: tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu khoa học,…

ThS. Nguyễn Vĩnh An, Phó Trưởng khoa

Email: nvan@ctu.edu.vn

Phụ trách công tác:

+ Kiểm định chất lượng đào tạo

+ Báo cáo hoạt động đào tạo, theo dõi việc lập đề án mở ngành đào tạo sau đại học


VĂN PHÒNG KHOA SAU ĐẠI HỌC:

IMG_20151022_5Email: nhgtien@ctu.edu.vn

Phụ trách công tác:

+ Quản lý hành chánh chung

+ Công tác tuyển sinh

+ Học vụ thạc sĩ

+ Chương trình đào tạo

+ Đề án mở ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ

IMG_20151022_3Email: pdakhuong@ctu.edu.vn

Phụ trách công tác:

+ Phụ trách hệ thống quản lý đào tạo bậc thạc sĩ

+ Xét tốt nghiệp bậc thạc sĩ

+ Trợ lý thiết bị và tài sản

+ Trợ lý Hợp tác quốc tế


IMG_20151022_6Email: mvut@ctu.edu.vn

Phụ trách công tác:

+ Các lớp học Bổ sung kiến thức

+ Liên kết đào tạo

+ Chứng chỉ Triết học

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bản sao văn bằng

+ Trợ lý Nghiên cứu khoa học

scan0005Email: lthtran@ctu.edu.vn

Phụ trách công tác:

+ Học vụ tiến sĩ.

+ Phụ trách hệ thống quản lý đào tạo bậc tiến sĩ.

+ Quản lý website và phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị.

IMG_20151022_2Email: ckkhuyen@ctu.edu.vn

Phụ trách công tác:

+ Văn thư của đơn vị

+ Lưu trữ bảng điểm gốc thạc sĩ và tiến sĩ

+ Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ

IMG_20151022_1Email: hvmthu@ctu.edu.vn

Phụ trách công tác:

+ Phụ trách kế toán Trung tâm bồi dưỡng chuyên môn SĐH