1. Dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ

  • Thời gian tổ chức thi tuyển sinh từ ngày 25/3/2017 đến 26/3/2017.
  • Địa điểm thi: Nhà học B1, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

 

Ngành dự tuyển

Sáng

25/3/2017

6 giờ 50

Thi môn cơ bản

Chiều

25/3/2017

13 giờ 00

Thi môn cơ sở

Sáng 26/3/2017

7 giờ 45

Thi NN

Chiều 26/3/2017

13h15

Thi NN

Phòng thi

 

1.        Bảo vệ thực vật

Toán thống kê

Sinh lý thực vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

202/B1

2.       Chăn nuôi

Toán thống kê

Sinh lý động vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205/B1

3.        Công nghệ sinh học

Toán thống kê

Sinh học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

203/B1

4.        Công nghệ thực phẩm

Toán thống kê

Hóa sinh công nghiệp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/B1

5.       Di truyển và chọn giống cây trồng

Toán thống kê

Di truyền đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/B1

6.       Hệ thống nông nghiệp

Toán thống kê

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

203/B1

7.        Hệ thống thông tin

Toán rời rạc

Cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Nghe, Đọc, Viết

Nói

109/B1

8.        Hóa hữu cơ

Toán cao cấp

Hóa hữu cơ

Nghe, Đọc, Viết

Nói

201/B1

9.       Hóa lý thuyết và hóa lý

Toán cao cấp

Cơ sở lý thuyết hóa

Nghe, Đọc, Viết

Nói

201/B1

10.     Khoa học cây trồng

Toán thống kê

Sinh lý thực vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

202/B1

11.     Khoa học đất

Toán thống kê

Thổ nhưỡng

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205/B1

12.   Khoa học máy tính

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

Nghe, Đọc, Viết

Nói

109/B1

13.   Khoa học môi trường

Toán thống kê

Sinh thái học cơ bản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205/B1

14.   Kinh tế học

Toán kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

105/B1

15.     Kinh tế nông nghiệp

Toán kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

 

Nói

105/B1

16.   Kỹ thuật điện

Toán kỹ thuật

Cơ sở kỹ thuật điện

Nghe, Đọc, Viết

Nói

108/B1

17.   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Toán kỹ thuật

Lý thuyết điều khiển tự động

Nghe, Đọc, Viết

Nói

108/B1

18.   Kỹ thuật hóa học

Toán cao cấp

Hóa lý kỹ thuật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

201/B1

19.   Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Toán xây dựng

Thủy lực

Nghe, Đọc, Viết

Nói

110/B1

20.   Luật kinh tế

Lý luận nhà nước và pháp luật

Luật thương mại

Nghe, Đọc, Viết

Nói

208, 209/B1

21.   Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Ngôn ngữ học

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Nghe, Đọc, Viết

Nói

101, 102/B1

22.   Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp

Phân tích văn bản

Lý luận dạy học tiếng Pháp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

111/B1

23.   Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Giải tích cơ sở

Lý luận dạy học Toán

Nghe, Đọc, Viết

Nói

110/B1

24.     Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

Lý luận văn học

Phương pháp dạy học ngữ văn

Nghe, Đọc, Viết

Nói

111/B1

25.     Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Giải tích

Xác suất thống kê

Nghe, Đọc, Viết

Nói

209/B1

26.     Nuôi trồng thuỷ sản

Toán thống kê

Cơ sở và nguyên lý nuôi trồng thủy sản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/B1

27.   Phát triển nông thôn

Toán thống kê

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

203/B1

28.     Quản lý đất đai

Toán thống kê

Trắc địa

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205/B1

29.     Quản lý tài nguyên và môi trường

Toán thống kê

Quản lý môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/B1

30.     Quản trị kinh doanh

Toán kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

105, 106,

107/B1

31.     Sinh thái học

Toán thống kê

Sinh học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

203/B1

32.     Tài chính – Ngân hàng

Toán kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

107, 206, 207/B1

33.     Thú y

Toán thống kê

Sinh lý bệnh thú y

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205/B1

34.   Toán giải tích

Giải tích

Đại số

Nghe, Đọc, Viết

Nói

209/B1

35.   Văn học Việt Nam

Văn học Việt Nam

Lý luận văn học

(cơ sở)

Nghe, Đọc, Viết

Nói

111/B1

36.     Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Phương trình toán lý

Cơ học lượng tử

Nghe, Đọc, Viết

Nói

109/B1

  1. Dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ

 

Chuyên ngành dự tuyển

Trình bày Bài luận về dự định

nghiên cứu của thí sinh

Thời gian

Địa điểm

1.     Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

9h00 ngày 26/3/2017

Phòng NN101, Khoa Nông nghiệp và SHƯD

2.     Chăn nuôi

9h00 ngày 26/3/2017

Phòng NN103, Khoa Nông nghiệp và SHƯD

3.     Công nghệ sinh học

8h00 ngày 26/3/2017

Phòng họp Viện NC và PT Công nghệ sinh học

4.     Hệ thống thông tin

7h30 ngày 25/3/2017

Hội trường 1 Khoa CNTT và Truyền thông

5.     Khoa học cây trồng

9h00 ngày 26/3/2017

Phòng NN102, Khoa Nông nghiệp và SHƯD

6.     Kinh tế nông nghiệp

7h30 ngày 25/3/2017

Phòng họp Khoa Kinh tế

7.     Môi trường đất và nước

8h00 ngày 24/3/2017

Phòng họp Khoa Môi trường và TNTN

8.     Nuôi trồng thủy sản

14h00 ngày 27/3/2017

Phòng họp Khoa Thủy sản

9.     Phát triển nông thôn

15h00 ngày 27/3/2017

Hội trường 2 Viện NCPT Đồng bằng Sông Cửu Long (Khu Viện mới)

10. Quản lý đất đai

8h00 ngày 24/3/2017

Phòng cao học Bộ môn Tài nguyên đất đai Khoa Môi trường và TNTN

11. Quản trị kinh doanh

7h30 ngày 25/3/2017

Phòng Chuyên đề Khoa Kinh tế

12. Tài chính - Ngân hàng

7h30 ngày 25/3/2017

Phòng Nghiên cứu sinh 4 Khoa Kinh tế

 

                    

>> Xem chi tiết lịch thi tại đây

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

033718
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
991
3951
33562
33718