TRA CỨU KẾT QUẢ

XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

NĂM 2014, ĐỢT 2


Họ tên ứng viên:

Kiểu nhập Tiếng Việt Tự động TELEX VNI Tắt

Lưu ý: Họ và tên nhập Tiếng Việt có dấu hoặc không dấu. VD: nguyễn văn bảo hoặc nguyen van bao


* Ghi chú: Mọi thắc mắc liên quan kết quả này vui lòng gửi email đến vmhien@ctu.edu.vn hoặc gọi đến số 07103-734402