Tên đề tài: “Nghiên cứu vi nấm trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và cá lóc (Channa striata) thâm canh” .

 Tác giả: Đặng Thụy Mai Thy, Khóa: 2012

 Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản;  Mã số: 9620301. Nhóm ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Phạm Minh Đức, Trường Đại học Cần Thơ.

 Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa, Trường Đại học Cần Thơ

 >> Xem chi tiết nội dung luận án sau bảo vệ cấp trường

 Tên đề tài: “Tích hợp mô hình AquaCrop và ảnh viễn thám MODIS trong xác định cơ cấu mùa vụ và năng suất lúa trên các vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long” .

 Tác giả: Trần Thị Hiền, Khóa: 2013

 Chuyên ngành: Khoa học đất;  Mã số: 9620103. Nhóm ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Võ Quang Minh, Trường Đại học Cần Thơ.

 >> Xem chi tiết nội dung luận án sau bảo vệ cấp trường

  Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng sử dụng protein trong khẩu phần của thỏ Californian” .

 Tác giả: Trương Thanh Trung, Khóa 2012 đợt 1.

 Chuyên ngành: Chăn nuôi;  Mã số: 62620105. Nhóm ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp.

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Đông, Trường Đại học Cần Thơ.

 >> Xem chi tiết nội dung luận án sau bảo vệ cấp trường

 Tên đề tài: “Nghiên cứu mô hình quản lý nước trong hệ thống canh tác tổng hợp vùng ngập lũ ĐBSCL để thích ứng với biến đổi khí hậu” .

 Tác giả: Nguyễn Văn Tuyến, Khóa: 2011

 Chuyên ngành: Môi trường đất và nước;  Mã số: 9440303. Nhóm ngành: Môi trường.

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí, Trường Đại học Cần Thơ.

 Người hướng dẫn phụ: TS. Phạm Văn Toàn, Trường Đại học Cần Thơ.

>> Xem chi tiết nội dung luận án sau bảo vệ cấp trường

 Tên đề tài: “Phân lập, tuyển chọn và nhận diện vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân trong đất vùng rễ và vi khuẩn nội sinh cây ngô (bắp) (Zea mays L.) trồng trên đất xám vùng Đông Nam Bộ” .

 Tác giả: Đặng Thị Ngọc Thanh, Khóa 2012 đợt 2.

 Chuyên ngành: Vi sinh vật học;  Mã số: 62420107. Nhóm ngành: Khoa học sự sống

 Người hướng dẫn chính: GS.TS. Cao Ngọc Điệp, Trường Đại học Cần Thơ.

>> Xem chi tiết nội dung luận án sau bảo vệ cấp trường

 Tên đề tài: “Đặc điểm sinh học và kỹ thuật sản xuất giống cá Chành dục (Channa gachua Hamilton, 1822)” .

 Tác giả: Hồ Mỹ Hạnh, Khóa 2010 đợt 2.

 Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản;  Mã số: 62620301. Nhóm ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

 Người hướng dẫn chính: TS. Bùi Minh Tâm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Dương Thúy Yên, Trường Đại học Cần Thơ.

>> Xem chi tiết nội dung luận án sau bảo vệ cấp trường

 Tên đề tài: “Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam” .

 Tác giả: Bùi Tuấn Anh, Khóa 2012 đợt 1.

 Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp;  Mã số: 62620115. Nhóm ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp.

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Khương Ninh, Trường Đại học Cần Thơ.

>> Xem chi tiết nội dung luận án sau bảo vệ cấp trường

 Tên đề tài: “Hiệu quả của các dạng phân đạm trên phát thải N2O, bốc thoát NH3 và năng suất trong canh tác lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long” .

 Tác giả: Võ Thanh Phong, Khóa 2012 đợt 2.

 Chuyên ngành: Khoa học đất;  Mã số: 62620103. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Mỹ Hoa, Trường Đại học Cần Thơ.

>> Xem chi tiết nội dung luận án sau bảo vệ cấp trường

 Tên đề tài: “Lợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long” .

 Tác giả: Võ Minh Sang, Khóa 2012 đợt 1.

 Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp;  Mã số: 62620115. Nhóm ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp.

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Trường Đại học Cần Thơ.

>> Xem chi tiết nội dung luận án sau bảo vệ cấp trường

 Tên đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của đất than bùn và chế độ ngập nước đến sinh khối rừng Tràm Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau” .

 Tác giả: Trần Thị Kim Hồng, Khóa 2010 đợt 2.

 Chuyên ngành: Môi trường đất và nước;  Mã số: 62440303. Nhóm ngành: Môi trường.

 Người hướng dẫn chính: TS. Dương Văn Ni, Trường Đại học Cần Thơ.

 Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Văn Bé, Trường Đại học Cần Thơ.

>> Xem chi tiết nội dung luận án sau bảo vệ cấp trường

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

4471273
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
2158
47771
2158
4471273
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x