#Ghi chú: Phòng học tại Tòa nhà Công nghệ cao có ký hiệu 5xx/ATL (thuộc tầng 5 tòa nhà Công nghệ cao - cổng B Trường Đại học Cần Thơ).

Học viên đăng ký môn học xong, in kết quả đăng ký học phần để kiểm tra lại học phần, nhóm học phần, theo dõi lịch học và để thuận tiện cho việc xác nhận thời gian học tập sau này.

Học viên chú ý đăng ký đúng mã số học phần, mã nhóm học phần dành cho từng ngành, từng khóa ở bảng bên dưới. Khoa Sau đại học sẽ không giải quyết trường hợp học viên xin chuyển nhóm vào cuối học kỳ vì tham gia học khác nhóm học phần đã đăng ký.

Trường Bách Khoa

Kỹ thuật điện (định hướng nghiên cứu) K30

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (định hướng nghiên cứu) K30

Kỹ thuật hóa học (định hướng nghiên cứu) K30

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (định hướng nghiên cứu) K30

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Công nghệ thông tin (định hướng nghiên cứu) K30

Hệ thống thông tin (định hướng ứng dụng) K30

Khoa học máy tính (định hướng nghiên cứu) K30

Khoa Khoa học Tự nhiên

Hóa lý thuyết và hóa lý (định hướng nghiên cứu) K30

Sinh thái học (định hướng nghiên cứu) K30

Vật lý lý thuyết và vật lý toán (định hướng nghiên cứu) K30

Khoa Luật

Luật kinh tế K30

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Văn học Việt Nam (định hướng nghiên cứu) K30

Khoa Ngoại ngữ

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (định hướng nghiên cứu) K30

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Khoa học môi trường (định hướng nghiên cứu) K30

Quản lý đất đai (định hướng nghiên cứu) K30

Quản lý tài nguyên và môi trường - ĐBKH và QLĐB (định hướng nghiên cứu) K30

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Chính sách công (định hướng nghiên cứu) K30

Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm

Công nghệ sinh học (định hướng nghiên cứu) K30

Công nghệ thực phẩm (định hướng nghiên cứu) K30

Trường Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản (định hướng nghiên cứu) K30

Khoa Sư phạm

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (định hướng nghiên cứu) K30

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt (định hướng nghiên cứu) K30

Quản lý giáo dục (định hướng nghiên cứu) K30

Trường Nông nghiệp

Bảo vệ thực vật (định hướng nghiên cứu) K30

Khoa học cây trồng (định hướng nghiên cứu) K30

Thú y (định hướng nghiên cứu) K30

Trường Kinh tế

Xem chi tiết danh sách học phần mở cho các ngành

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

13102345
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
27042
116064
436579
13102345
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x