Theo kế hoạch chung của Trường Đại học Cần Thơ, học kỳ 1 năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức giảng dạy từ ngày 09/8/2021. Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các đơn vị đào tạo sau đại học, học viên cao học (HV) các khóa những nội dung sau:

TT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1.       

Công bố danh sách học phần mở trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

Khoa Sau đại học

23/7/2021

2.       

Đăng ký học phần (ĐKHP)

HV

26/7/2021 đến 01/8/2021

3.       

Rà soát học phần đăng ký không đủ số lượng mở lớp

Khoa Sau đại học/Đơn vị đào tạo

02/8/2021 đến 06/8/2021

4.       

Bắt đầu giảng dạy học kỳ

Cán bộ giảng dạy /HV

09/8/2021

5.       

Mở lại website cho học viên nhập KHHT và điều chỉnh ĐKHP (nếu có)

Khoa Sau đại học

09/8/2021 đến 15/8/2021

Học viên có thể chỉnh sửa kế hoạch học tập và ĐKHP tại tất cả các máy tính có kết nối mạng internet.

 #Ghi chú: Phòng học tại Nhà điều hành có ký hiệu xxx/D1 xxx/D2.

 Học viên đăng ký môn học xong, in kết quả đăng ký học phần để kiểm tra lại học phần, nhóm học phần, theo dõi lịch học và để thuận tiện cho việc xác nhận thời gian học tập sau này.

Học viên chú ý đăng ký đúng mã số học phần, mã nhóm học phần dành cho từng ngành, từng khóa ở bảng bên dưới. Khoa Sau đại học sẽ không giải quyết trường hợp học viên xin chuyển nhóm vào cuối học kỳ vì tham gia học khác nhóm học phần đã đăng ký.

 

Khoa/Viện

Ngành

 

Khoa Công nghệ

Kỹ thuật điện Khóa 27 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khóa 27 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật hóa học K27 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 27 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khóa 28 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 28 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật hóa học K28 (lớp cuối tuần)

Lịch học Triết học trực tuyến

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Khoa học máy tính Khóa 27

Hệ thống thông tin Khóa 27

Lịch học Triết học trực tuyến

Khoa Khoa học Tự nhiên

Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 27

Hóa hữu cơ Khóa 27

Sinh thái học Khóa 27

Toán giải tích Khóa 27

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Khóa 27

Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 27

Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 28

Hóa hữu cơ Khóa 28

Sinh thái học Khóa 28

Toán giải tích Khóa 28

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Khóa 28

Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 28

Lịch học Triết học trực tuyến

Khoa Luật

Luật kinh tế Khóa 27 (lớp cuối tuần)

Luật kinh tế Khóa 28 (lớp cuối tuần)

Lịch học Triết học trực tuyến

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Văn học Việt Nam Khóa 27

Văn học Việt Nam Khóa 28

Lịch học Triết học trực tuyến

Khoa Ngoại ngữ

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 27 nhóm 1 (Học viên tự chọn 1 trong 2 nhóm HP)

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 27 nhóm 2 

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 28 nhóm 1 (Học viên tự chọn 1 trong 2 nhóm HP)

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 28 nhóm 2 

Lịch học Triết học trực tuyến

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Quản lý tài nguyên và môi trường Khóa 27

Khoa học môi trường khóa 27

Quản lý đất đai Khóa 27 (lớp cuối tuần)

Quản lý tài nguyên và môi trường Khóa 28

Kỹ thuật môi trường khóa 28

Quản lý đất đai Khóa 28 (lớp cuối tuần)

Lịch học Triết học trực tuyến

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Hệ thống nông nghiệp K27

Lịch học Triết học trực tuyến

Viện Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học Khóa 27

Vi sinh vật học Khóa 27

Công nghệ sinh học Khóa 28

Lịch học Triết học trực tuyến

Khoa Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản Khóa 27

Nuôi trồng thủy sản Khóa 28

Bệnh học thủy sản Khóa 28

Lịch học Triết học trực tuyến

Khoa Sư phạm

Lý luận và PPDH Bộ môn văn và tiếng Việt Khóa 27

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 27

Quản lý giáo dục Khóa 27 (lớp cuối tuần)

Lý luận và PPDH Bộ môn văn và tiếng Việt Khóa 28

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 28

Quản lý giáo dục Khóa 28 (lớp cuối tuần)

Lịch học Triết học trực tuyến

Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng

Khoa học cây trồng Khóa 27

Công nghệ thực phẩm Khóa 27

Bảo vệ thực vật Khóa 27

Thú y Khóa 27

Chăn nuôi Khóa 27

Di truyền và chọn giống cây trồng Khóa 27

Khoa học đất Khóa 27

Khoa học cây trồng Khóa 28

Công nghệ thực phẩm Khóa 28

Bảo vệ thực vật Khóa 28

Thú y Khóa 28

Chăn nuôi Khóa 28

Khoa học đất Khóa 28

Lịch học Triết học trực tuyến

Khoa Kinh tế

Xem chi tiết danh sách học phần và lịch học 

Lịch học Triết học trực tuyến

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

7126609
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
6008
48852
124035
7126609
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x