CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
› Thạc sĩ (định hướng nghiên cứu) › Thạc sĩ (định hướng ứng dụng) › Tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
(Định hướng nghiên cứu)

NGÀNH ĐÀO TẠO

Bảo vệ thực vật

Bệnh học thủy sản

Chăn nuôi

Chính sách công

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sinh học

Công nghệ thông tin

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm (giảng dạy bằng tiếng Anh)

Di truyền và chọn giống cây trồng

Hệ thống nông nghiệp

Hệ thống nông nghiệp (Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững)

Hệ thống thông tin

Hóa hữu cơ

Hóa lý thuyết và hóa lý

Khoa học cây trồng

Khoa học máy tính

Khoa học môi trường

Khoa học đất

Kinh tế học

Kinh tế nông nghiệp

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Luật kinh tế

Lý luận phương pháp dạy học

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản (giảng dạy bằng tiếng Anh)

Phát triển nông thôn

Quản lý giáo dục

Quản lý kinh tế

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng)

Quản lý thủy sản

Quản lý thủy sản (Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp thủy sản ven biển)

Quản lý đất đai

Quản trị kinh doanh

Sinh thái học

Tài chính - Ngân hàng

Thú y

Toán giải tích

Văn học Việt Nam

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Vi sinh vật học