Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đông Hải chuyên ngành Chăn nuôi Khóa 2012

 Tên đề tài: “Xác định mức năng lượng trao đổi, protein thô, lysine và methionine trong khẩu phần của gà Sao (Numida meleagris) nuôi lấy thịt ở Đồng bằng sông ... Continue Reading →

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đông Hải chuyên ngành Chăn nuôi Khóa 2012

 Tên đề tài: “Xác định mức năng lượng trao đổi, protein thô, lysine và methionine trong khẩu phần của gà Sao (Numida meleagris) nuôi lấy thịt ở Đồng bằng sông ... Continue Reading →

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Huỳnh Thị Thu Hương chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2010

 Tên đề tài: “Sử dụng ảnh viễn thám Modis theo dõi ảnh hưởng của khô hạn và ngập lũ đến cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu ... Continue Reading →

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Huỳnh Thị Thu Hương chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2010

 Tên đề tài: “Sử dụng ảnh viễn thám Modis theo dõi ảnh hưởng của khô hạn và ngập lũ đến cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu ... Continue Reading →

Công văn thông báo kết thúc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ theo đề án 911 từ năm 2017 của Trường Đại học Cần Thơ

>> Xem chi tiết Continue Reading →

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc Cường chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2011

 Tên đề tài: “Sử dụng nước thải trong ao nuôi thâm canh cá tra để tưới lúa” .  Tác giả: Đặng Quốc Cường, Khóa 2011 đợt 2.  Chuyên ngành: Môi trường ... Continue Reading →

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc Cường chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2011

 Tên đề tài: “Sử dụng nước thải trong ao nuôi thâm canh cá tra để tưới lúa” .  Tác giả: Đặng Quốc Cường, Khóa 2011 đợt 2.  Chuyên ngành: Môi trường ... Continue Reading →
Page 1 in 15 pages12345...Last »