banner_TStiensiD2911

[VPKSĐH] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 đợt 2 (theo đề án 911)

>> Lưu ý hồ sơ dự tuyển theo đề án 911 khác với hồ sơ dự tuyển theo đại trà. Vui lòng tải mẫu bên dưới: >> Xem Danh mục các hướng nghiên cứu ... Continue Reading →

[VPKSĐH] Mẫu hồ sơ tham gia đề án 911: Đơn đăng ký, hợp đồng, cam kết trách nhiệm

Download (DOC, 252KB) Continue Reading →

Công văn 455/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn triển khai đề án 911

Download (PDF, 468KB) Continue Reading →

Thông tư liên tịch 130/2013/TTLT-BTC-BGDDT ban hành ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và đào tạo về hướng dẫn tài chính cho triển khai đề án 911

Download (PDF, 785KB) Continue Reading →

Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Download (PDF, 308KB) Download (PDF, 611KB) Các biểu mẫu kèm theo: Download (DOC, 265KB)   Continue Reading →