Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS. Trương Văn Hiểu chuyên ngành chăn nuôi Khóa 2011

 Tên đề tài: “Ảnh hưởng của lá mì trong khẩu phần lên tăng trọng và sinh khí mêtan ở bò thịt”  Tác giả:  Trương Văn Hiểu, Khóa 2011  Chuyên ngành: Chăn ... Continue Reading →

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Vĩnh Châu chuyên ngành chăn nuôi Khóa 2011

 Tên đề tài: “Khảo sát hiện trạng chăn nuôi thỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long và nghiên cứu xác định nhu cầu dưỡng chất của thỏ lai (Newzealand x địa phương) ... Continue Reading →