Thông báo xóa các lớp học phần không đủ số lượng học viên đăng ký học kỳ 2 năm học 2016-2017

>> Xem chi tiết Continue Reading →

Tra cứu danh sách học phần mở và thời khóa biểu trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 trình độ thạc sĩ và tiến sĩ

>> Xem chi tiết thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 Đường dẫn tới trang đăng ký học phần  Video clip hướng dẫn nhập kế hoạch ... Continue Reading →