Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1 ngành Kỹ thuật điện

>> Xem chi tiết thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1 ngành kỹ thuật điện Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần Xem tại ... Continue Reading →

Thông báo thi kết thúc học phần Triết học đã học trong HK 1 năm học 2016-2017 (Cập nhật danh sách ngày 09/02/2017)

>> Xem chi tiết thông báo Nếu danh sách dự thi có sai sót, học viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/02/2017 để ... Continue Reading →
thacsi17-d1

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1

>> Xem chi tiết thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1 Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần Xem tại đây Mẫu hồ sơ dự ... Continue Reading →