Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Thị Thu Hương chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 2010

 Tiêu đề: “Sử dụng ảnh viễn thám Modis theo dõi ảnh hưởng của khô hạn và ngập lũ đến cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu ở ... Continue Reading →