Khoa Sau đại học được thành lập theo Quyết định số 1753/QĐ-ĐHCT ngày 01/08/2011. Khoa có chức năng giúp Hiệu Trưởng tổ chức, quản lý và phát triển công tác sau đại học của Trường; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong Trường mở ngành mới, tổ chức giảng dạy bậc sau đại học và các hoạt động đào tạo chuyên đề sau đại học để thực hiện chiến lược về phát triển quy mô và đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học của Trường. Khoa còn có nhiệm vụ hoạch định các chiến lược dài hạn về hợp tác đào tạo quốc tế như liên kết đào tạo sau đại học, trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên; tìm kiếm các đối tác quốc tế trong đào tạo.

Số lượng cán bộ:  10                  

Số lượng sinh viên cao học: 3023

Số lượng nghiên cứu sinh:   343

 

Ngành nghề đào tạo

Bậc Cao học: 35 chuyên ngành

TT

Mã ngành

Tên ngành

1

60620103

Khoa học đất

2

60440301

Khoa học môi trường

3

60340102

Quản trị kinh doanh

4

60140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

5

60140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

6

60620115

Kinh tế nông nghiệp

7

60620110

Khoa học cây trồng

8

60620105

Chăn nuôi

9

60640101

Thú y

10

60420120

Sinh thái học

11

60620301

Nuôi trồng thuỷ sản

12

60420201

Công nghệ sinh học

13

60460102

Toán giải tích

14

60460106

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

15

60440103

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

16

60440114

Hoá hữu cơ

17

60440119

Hoá lý thuyết và hoá lý

18

60540101

Công nghệ thực phẩm

19

60620112

Bảo vệ thực vật

20

60620116

Phát triển nông thôn

21

60480104

Hệ thống thông tin

22

60540104

Công nghệ sau thu hoạch

23

60140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp

24

60340201

Tài chính – Ngân hàng

25

60850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

26

60850103

Quản lý đất đai

27

60620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản

28

60140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

29

60620118

Hệ thống nông nghiệp

30

60380107

Luật kinh tế

31

60520216

Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

32

 

Kỹ thuật hóa học

33

 

Khoa học máy tính

34

 

Kinh tế học

35

 

Văn học Việt Nam

Bậc Tiến sĩ: 15 chuyên ngành

TT

Mã ngành

Tên ngành

1

62620301

Nuôi trồng thuỷ sản

2

62620110

Khoa học cây trồng

3

62620112

Bảo vệ thực vật

4

62620103

Khoa học đất

5

62620105

Chăn nuôi

6

62420107

Vi sinh vật học

7

62440303

Môi trường đất và nước

8

62620115

Kinh tế nông nghiệp

9

62420201

Công nghệ sinh học

10

65540101

Công nghệ thực phẩm

11

62640102

Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

12

62620116

Phát triển nông thôn

13

62340121

Quản trị kinh doanh

14

62850103

Quản lý đất đai

15

62340201

Tài chính ngân hàng

 Lãnh đạo Khoa

PGS.TS. Mai Văn Nam, Trưởng khoa

Email: mvnam@ctu.edu.vn

ThS. Nguyễn Vĩnh An, Phó Trưởng khoa

Email: nvan@ctu.edu.vn

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

5210275
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
5114
46477
127492
5210275
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x