Quy trình số 1 | Trình hồ sơ ra QĐ thành lập HĐ đánh giá luận án cấp cơ sở

Quy trình số 2 | Trình hồ sơ ra QĐ thành lập HĐ đánh giá luận án cấp Trường

Quy trình số 3 | Tiếp nhận và xử lý công văn liên quan đến công tác đào tạo SĐH

Quy trình số 4 | Tiếp nhận và xử lý các loại xác nhận liên quan đến công tác đào tạo SĐH

Quy trình số 5 | Mở ngành đào tạo trình độ đại học và sau đại học

 

Quy trình xét tương đương học phần dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

Quy trình số 1| Quy trình xét tương đương học phần sau đại học (Dành cho học viên sau đại học của Trường đã tích lũy các học phần trong chương trình đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Cần Thơ hoặc các cơ sở đào tạo khác)

Quy trình cử học viên sau đại học đi học tập tại nước ngoài và xét tương đương học phần sau đại học:

Quy trình số 2| Quy trình cử học viên sau đại học đi học tập tại nước ngoài và xét tương đương học phần sau đại học

 

Quy trình cử học viên sau đại học đi học tập tại nước ngoài

Quy trình số 3| Quy trình cử học viên sau đại học đi học tập tại nước ngoài

 

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

9538989
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
4939
61202
233835
9538989
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x