TT

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 1

6948/QĐ-ĐHCT

15/12/2022

Quyết định Ban hành Quy định tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh đến học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ

 2

4799/QĐ-ĐHCT

21/10/2022

Quyết định 4799/QĐ-ĐHCT ngày 21 tháng 10 năm 2022 Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

3          

990/QĐ-ĐHCT

06/04/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo số Quyết định 990/QĐ-ĐHCT ngày 06 tháng 4 năm 2022

4          

888/QĐ-ĐHCT

31/03/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo số Quyết định 888/QĐ-ĐHCT ngày 31 tháng 3 năm 2022

5          

2361/ĐHCT-SĐH

30/11/2021

Công văn số 2361/ĐHCT-SĐH ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc Hướng dẫn tổ chức đánh giá học phần sau đại học năm 2021

6          

2244/TB-ĐHCT

16/11/2021

Thông báo 2244/TB-ĐHCT về việc thực hiện nộp quyển luận văn thạc sĩ để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp

7          

1799/QĐ-ĐHCT

18/06/2021

Hướng dẫn viết và trình bày luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1799/QĐ-ĐHCT ngày 18/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

8          

664/HD-ĐHCT

09/04/2021

Hướng dẫn về việc đánh giá luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến

9          

570/ĐHCT-ĐT

30/03/2021

 Công văn số 570/ĐHCT-ĐT về việc sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao thi ngoại ngữ đầu vào trong tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Cần Thơ

10      

5522/QĐ-ĐHCT

01/11/2019

Quyết định số 5322/QĐ-ĐHCT ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

11      

2508/ĐHCT-KSĐH

20/11/2018

Đề án tuyển sinh và đào tạo  trình độ tiến sĩ

12      

4488/QĐ-ĐHCT

10/10/2018

Quyết định số 4488/QĐ-ĐHCT ngày 10 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

13      

24/ĐHCT-KSĐH

06/01/2017

Công văn số 24/ĐHCT-KSĐH ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc miễn học phần Triết học sau đại học

14      

5706/QĐ-ĐHCT

21/12/2016

Công bố Quy trình công tác tại Trường Đại học Cần Thơ

15      

2270/ĐHCT-KSĐH

07/11/2016

Công văn về việc nộp hồ sơ của nghiên cứu sinh cho Thư viện Quốc gia Việt Nam để xét tốt nghiệp tiến sĩ

16      

4829/QĐ-ĐHCT

31/10/2016

Quyết định ban hành Danh mục tạp chí chuyên ngành Hệ thống thông tin, Quản lý đất đai, Tài chính - Ngân hàng năm 2016

17      

1784/ĐHCT-KSĐH

01/09/2016

Công văn 1784/ĐHCT-KSĐH ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc mức thu bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ lần 2 và hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ lần 2

18      

1695/ĐHCT-KSĐH

22/08/2016

Thông báo 1695/ĐHCT-KSĐH về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ cấp độ 3/6 (B1) và cấp độ 4/6 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

19      

1534/ĐHCT-KSĐH

04/08/2016

Công văn 1534/ĐHCT-KSĐH ngày 04 tháng 8 năm 2016 về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS để tính thời gian đúng hạn theo quy định

20      

2299/QĐ-ĐHCT

01/08/2016

Quyết định số 2999/QĐ-ĐHCT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc sửa đổi nội dung Khoản 4 Điều 13 Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ

21      

459/QĐ-ĐHCT

24/02/2016

Quyết định số 456/QĐ-ĐHCT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành bổ sung Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

22      

3619/QĐ-ĐHCT

01/10/2015

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 3619/QĐ-ĐHCT ngày 01/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

23      

1821/ĐHCT-KSĐH

15/09/2015

Công văn số 1821/ĐHCT-KSĐH về việc yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra đối với chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ

24      

777/QĐ-ĐHCT

26/03/2015

Quyết định số 777/QĐ-ĐHCT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy định tiếp nhận và đào tạo sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ

25      

2043/QĐ-ĐHCT

23/06/2014

Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét điều kiện bảo vệ luận án năm 2014

26      

2979/QĐ-ĐHCT

01/08/2013

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Quyết định số 2979/QĐ-ĐHCT ngày 01/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

 

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

17392681
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
18265
75061
426127
17392681
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x