Tên đề tài: “Ảnh hưởng của hạn chế tín dụng đến lượng vốn phân bổ cho yếu tố đầu vào và năng suất lúa của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tác giả: Cao Văn Hơn, Khóa: 2017

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng; Mã số: 62340201; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Khương Ninh, Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

PGS.TS. Trương Thị Hồng - Trường Đại học Kinh tế TP HCM

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 995 2380 9574

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Khảo sát 10 giống lúa đặc sản (Oryza sativa L.) dùng làm nguyên liệu chế biến bánh mì không gluten”.

Tác giả: Lê Thị Kim Loan, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 62420201. Nhóm ngành: Khoa học sự sống.

Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Minh Thủy - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ 00 thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn - Trường Đại học Bách Khoa TP HCM

TS. Phạm Đức Toàn - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 968 1291 8424

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Nghiên cứu khả năng sử dụng một số giống lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất bia”.

Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Mã số: 62540101. Nhóm ngành: Công nghệ sản xuất và chế biến

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Công Hà - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 9h giờ 00 chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

PGS.TS. Phan Tại Huân - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy - Trường Đại học CNTP TP HCM

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 952 7444 1454

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Xác định độ tuổi thu hoạch và ứng dụng kỹ thuật chân không trong bảo quản và chế biến cà chua bi đen (Solanum lycopersicum cv. OG)”.

Tác giả: Hồ Thị Ngân Hà, Khóa: 2018

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Mã số: 9540101. Nhóm ngành: Công nghệ sản xuất và chế biến

Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Minh Thủy - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ 00 thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn - Trường Đại học Bách Khoa TP HCM

PGS.TS. Hoàng Kim Anh - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 944 7184 8068

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của sáng tạo của nhân viên đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tác giả: Nguyễn Thanh Tú, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Hữu Đặng - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: TS. Trần Thanh Liêm - Trường Cao đẳng Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ 00 thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyếnTS. Huỳnh Thanh Tú - Trường Đại học Kinh tế Luật TP HCM

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom tại đường dẫn:  https://zoom.us/j/98296214240?pwd=QkpramlyUHdoa0hVZk9USkZmTzlHUT09

Tên đề tài: Khảo sát hiệu quả kháng oxy hóa và bảo vệ gan trên mô hình chuột của một số cây thuộc họ Cà phê (Rubiaceae)”.

Tác giả:  Phan Kim Định, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 62420201. Nhóm ngành: Khoa học sự sống.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Đái Thị Xuân Trang - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuân - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ 00 thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyếnPGS.TS. Mai Đình Trị - Viện Công nghệ Hóa học.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom tại đường dẫn: https://zoom.us/j/95563978722?pwd=OGtmTkRoOXR4eXhNNU1DcUVrYThNQT09

 Tên đề tài: “Nghiên cứu quá trình tiền xử lý và hệ vi sinh vật phân giải vỏ quả cà phê vối (Coffea robusta) để lên men tạo ethanol”.

 Tác giả: Đỗ Viết Phương, Khóa: 2014

 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Mã số: 62540101. Nhóm ngành: Công nghệ sản xuất và chế biến

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

 Người hướng dẫn phụ: TS. Phạm Văn Tấn, Phân viện Cơ điện và Sau thu hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

 Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00, chủ nhật ngày 09 tháng 02 năm 2020.

 Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

 Tên đề tài: “Nghiên cứu hành vi phàn nàn của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

 Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Khóa: 2013

  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Bùi Văn Trịnh - Trường Đại học Cần Thơ

 Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00, thứ sáu ngày 18 tháng 01 năm 2019.

 Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

 Tên đề tài: “Ảnh hưởng của lá mì trong khẩu phần lên tăng trọng và sinh khí mêtan ở bò thịt”

 Tác giả:  Trương Văn Hiểu, Khóa 2011

 Chuyên ngành: Chăn nuôi, Mã số: 62 62 01 05; Nhóm ngành – Lâm – Ngư nghiệp

 Người hướng dẫn khoa học 1 : PGS.TS. Dương Nguyên Khang, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

 Người hướng dẫn khoa học 2 : TS. Hồ Quảng Đồ, Trường Đại học Cần Thơ.

 Thời gian bảo vệ: 08h30, Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2015.

 Địa điểm bảo vệ: Hội trường B007, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng.

>> Chi tiết xem tại đây

 Tên đề tài: Khảo sát hiện trạng chăn nuôi thỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long và nghiên cứu xác định nhu cầu dưỡng chất của thỏ lai (Newzealand x địa phương) nuôi thịt

 Tác giả:  Nguyễn Thị Vĩnh Châu, Khóa 2011

 Chuyên ngành: Chăn nuôi, Mã số: 62 62 01 05; Nhóm ngành – Lâm – Ngư nghiệp

 Người hướng dẫn khoa học : GS.TS. Nguyễn Văn Thu, Trường Đại học Cần Thơ.

 Thời gian bảo vệ: 08h00, Thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2015.

 Địa điểm bảo vệ: Hội trường B007, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng.

>> Chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

6553871
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
6345
31548
146926
6553871
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x