Tên đề tài: “Nghiên cứu đa dạng loài giun đất ở vùng Đông Nam Bộ (Việt Nam) dựa vào dữ liệu hình thái và sinh học phân tử”.

Tác giả: Nguyễn Quốc Nam, Khóa: 2017

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 62420201. Nhóm ngành: Khoa học sự sống.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Đức Anh - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Thời gian bảo vệ: 8h giờ 00 chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 937 7506 7037

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Nghiên cứu dịch tễ học và biện pháp phòng trị bệnh giun tròn đường tiêu hóa trên chó tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”

Tác giả:  Nguyễn Thị Chúc, Khóa 2014

Chuyên ngành: Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi; Mã số: 62640102. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính : PGS.TS. Nguyễn Văn Diên - Trường Đại học Tây Nguyên

Thời gian bảo vệ: 8 giờ 30 phút chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 988 3239 9801

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Xây dựng mô hình tìm kiếm và gợi ý tài nguyên học tập”.

Tác giả: Trần Thanh Điện, Khóa: 2017

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 62480104. Nhóm ngành: Máy tính và công nghệ thông tin

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe - Trường Đại học Cần Thơ.

Thời gian bảo vệ: 8 giờ 00 chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị - Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn - Trường Đại học Trà Vinh

TS. Phạm Thế Phi - Trường Đại học Cần Thơ

TS. Phan Anh Cang - Trường Đại học SP KT Vĩnh Long

PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe - Trường Đại học Cần Thơ

TS. Huỳnh Quang Nghi - Trường Đại học Cần Thơ

TS. Trương Quốc Định - Trường Đại học Cần Thơ

 

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 944 6372 2516

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Khả năng kháng oxy hóa và ức chế enzyme tyrosinae của cây dứa (Ananas comusus)”.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hậu, Khóa: 2017

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 62420201. Nhóm ngành: Khoa học sự sống.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Nhân Dũng - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Huỳnh Văn Bá - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ 00 thứ bảy ngày 21 tháng 8 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

TS. Dương Thị Hương Giang - LH các Hội KHKT TP Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Vân - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

TS. Lưu Thái Danh - Trường Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Phúc Đảm - Trường Đại học Cần Thơ

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 926 6868 3204

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo màng chitosan - nano bạc và bước đầu thử nghiệm trong bảo quản xoài cát Hòa Lộc”.

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Khóa: 2014

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Mã số: 62540101. Nhóm ngành: Công nghệ sản xuất và chế biến

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lý Nguyễn Bình - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 8h giờ 00 thứ năm ngày 12 tháng 8 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

PGS.TS. Bạch Long Giang - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy - Trường Đại học CNTP TP HCM

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 959 1347 5376

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Đánh giá tổn thương và phân tích chiến lược sinh kế hộ nông dân Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu và các yếu tố khác”.

Tác giả: Lâm Thành Sĩ, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Phát triển nông thôn; Mã số: 62620116. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: TS. Nguyễn Hồng Tín - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: TS. Đặng Kiều Nhân - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ 00 thứ tư ngày 04 tháng 8 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

TS. Trần Thanh Bé - Viện Kinh tế Xã hội TP Cần Thơ

TS. Nguyễn Hữu Trí - Trường Đại học An Giang

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần - Trường Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Hồng Tín - Trường Đại học Cần Thơ

TS. Đặng Kiều Nhân - Trường Đại học Cần Thơ

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 992 3399 5253

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Ảnh hưởng của hạn chế tín dụng đến lượng vốn phân bổ cho yếu tố đầu vào và năng suất lúa của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tác giả: Cao Văn Hơn, Khóa: 2017

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng; Mã số: 62340201; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Khương Ninh, Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

PGS.TS. Trương Thị Hồng - Trường Đại học Kinh tế TP HCM

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 995 2380 9574

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Khảo sát 10 giống lúa đặc sản (Oryza sativa L.) dùng làm nguyên liệu chế biến bánh mì không gluten”.

Tác giả: Lê Thị Kim Loan, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 62420201. Nhóm ngành: Khoa học sự sống.

Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Minh Thủy - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ 00 thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn - Trường Đại học Bách Khoa TP HCM

TS. Phạm Đức Toàn - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 968 1291 8424

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Nghiên cứu khả năng sử dụng một số giống lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất bia”.

Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Mã số: 62540101. Nhóm ngành: Công nghệ sản xuất và chế biến

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Công Hà - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 9h giờ 00 chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

PGS.TS. Phan Tại Huân - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy - Trường Đại học CNTP TP HCM

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 952 7444 1454

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Tên đề tài: “Xác định độ tuổi thu hoạch và ứng dụng kỹ thuật chân không trong bảo quản và chế biến cà chua bi đen (Solanum lycopersicum cv. OG)”.

Tác giả: Hồ Thị Ngân Hà, Khóa: 2018

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Mã số: 9540101. Nhóm ngành: Công nghệ sản xuất và chế biến

Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Minh Thủy - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ 00 thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự trực tuyến

GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn - Trường Đại học Bách Khoa TP HCM

PGS.TS. Hoàng Kim Anh - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Zoom Meeting ID: 944 7184 8068

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự lễ bảo vệ vui lòng gửi email đăng ký tham gia cho anh Cao Thanh Tuấn (cttuan@ctu.edu.vn) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

15726529
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
2494
93003
274873
15726529
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x