Tuyển sinh

Nhập học

Giấy xác nhận

Gia nhập nhóm học phần

Giấy tập trung

Kế hoạch học tập toàn khóa

Đánh giá đề cương chi tiết

Báo cáo tiến độ học tập - báo cáo kết quả học tập

Chuyên đề, tiểu luận tổng quan

 Đánh giá giữa kỳ

Gia hạn

Đánh giá seminar

Đánh giá tính thời sự (dành cho nghiên cứu sinh Khóa 2017 đợt 1 trở về trước)

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở/cấp đơn vị chuyên môn (Tải tất cả biểu mẫu tiếng Việt và tiếng Anh)

Phản biện độc lập

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường và sau khi bảo vệ (Tải toàn bộ biểu mẫu tiếng Việt và tiếng Anh)

Bản sao bằng tốt nghiệp

Thay đổi người hướng dẫn 

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

15182939
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
6057
78722
37101
15182939
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x