• Học viên có tên trong QĐ tốt nghiệp nếu chưa nộp trong hồ sơ tốt nghiệp mẫu Phiếu xác nhận thông tin in bằng  vui lòng lập phiếu gởi bản scan có chữ ký về địa chỉ email: pdakhuong@ctu.edu.vn hạn cuối ngày 15/5/2021.
    • Trường hợp học viên không gởi phiếu xác nhận thông tin sẽ không được cấp bằng đúng thời hạn.
    • Trường hợp học viên chỉ có năm sinh (không có ngày và tháng sinh) hoặc điều chỉnh thông tin ngày sinh vui lòng gởi kèm bản sao giấy khai sinh để đối chiếu.
  • Học viên vui lòng kiểm tra kết quả học tập toàn khóa bao gồm: điểm học phần, tên đề tài luận văn thạc sĩ, thông tin người hướng dẫn luận văn, hội đồng chấm luận văn, ngày bảo vệ… bằng cách đăng nhập vào hệ thống quản lý theo đường dẫn https://htql.ctu.edu.vn/htql/login.php sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp đầu khóa học. (Hướng dẫn xem kết quả học tập toàn khóa). Nếu có sai sót vui lòng phản hồi về địa chỉ email: pdakhuong@ctu.edu.vn hạn cuối ngày 15/5/2021. để được kiểm tra và điều chỉnh. Thông tin đó sẽ được sử dụng để in trên bảng điểm tốt nghiệp chính thức của học viên.
  • Học viên có nhu cầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vui lòng lập mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và nộp trực tiếp tại VP Khoa Sau đại học vào giờ hành chính.
  • Học viên đã bảo vệ luận văn nhưng chưa có tên trong QĐ tốt nghiệp sẽ được cấp QĐ vào đợt tiếp theo sau khi hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp còn thiếu.
  • Đề nghị quý học viên hỗ trợ thực hiện.

Trân trọng.

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

17391691
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
17275
74071
425137
17391691
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x