LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 28 (2021-2023) ĐỢT 1

HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

TT

Ngành học

Đơn vị quản lý

Thời gian sinh hoạt

Email CB sinh hoạt

Link Google Meet

1

Phát triển nông thôn

Khoa PTNT

8h00 ngày 11/7/2021

tqnhan@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/ksc-hdhe-oxc

2

Công nghệ sinh học

Viện NCPT CNSH

9h00 ngày 11/7/2021

ntpha@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/obq-qkme-cpp

3

Hệ thống thông tin

Khoa CNTT

9h00 ngày 11/7/2021

tmtan@ctu.edu.vn

http://meet.google.com/zvq-jqnj-fxv

4

Khoa học máy tính

Khoa CNTT

9h00 ngày 11/7/2021

tmtan@ctu.edu.vn

http://meet.google.com/zvq-jqnj-fxv

5

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

10h00 ngày 11/7/2021

tkngan@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/dyq-qufo-tqn

6

Hóa hữu cơ

Khoa KHTN

8h00 ngày 11/7/2021

ltphuoc@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/pgh-qcpj-mij

7

Hóa lý thuyết và hóa lý

Khoa KHTN

9h00 ngày 11/7/2021

nhat@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/pdh-jnhz-jwe

8

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Khoa KHTN

8h00 ngày 11/7/2021

vvtai@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/ysp-ssjb-brh

9

Sinh thái học

Khoa KHTN

9h00 ngày 11/7/2021

ttmen@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/uru-dxyn-nqi

10

Toán giải tích

Khoa KHTN

8h30 ngày 11/7/2021

nhkhanh@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/gva-sbpq-kww

11

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Khoa KHTN

9h00 ngày 11/7/2021

dhdau@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/mbg-yoxy-zia

12

Kinh tế học

Khoa Kinh tế

15h00 ngày 10/7/2021

nnlam@ctu.edu.vn, tdloc@ctu.edu.vn, qmnhut@ctu.edu.vn, patu@ctu.edu.vn, tannghiem@ctu.edu.vn, pdkhoi@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/aeq-qrra-mss

13

Kinh tế nông nghiệp

Khoa Kinh tế

15h00 ngày 10/7/2021

nnlam@ctu.edu.vn, tdloc@ctu.edu.vn, qmnhut@ctu.edu.vn, patu@ctu.edu.vn, tannghiem@ctu.edu.vn, pdkhoi@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/aeq-qrra-mss

14

Quản lý kinh tế

Khoa Kinh tế

15h00 ngày 10/7/2021

nnlam@ctu.edu.vn, tdloc@ctu.edu.vn, qmnhut@ctu.edu.vn, patu@ctu.edu.vn, tannghiem@ctu.edu.vn, pdkhoi@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/aeq-qrra-mss

15

Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh tế

15h00 ngày 10/7/2021

nnlam@ctu.edu.vn, tdloc@ctu.edu.vn, qmnhut@ctu.edu.vn, patu@ctu.edu.vn, tannghiem@ctu.edu.vn, pdkhoi@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/aeq-qrra-mss

16

Tài chính - Ngân hàng

Khoa Kinh tế

15h00 ngày 10/7/2021

nnlam@ctu.edu.vn, tdloc@ctu.edu.vn, qmnhut@ctu.edu.vn, patu@ctu.edu.vn, tannghiem@ctu.edu.vn, pdkhoi@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/aeq-qrra-mss

17

Luật kinh tế

Khoa Luật

15h00 ngày 11/7/2021

nhatlinh@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/uyp-poyx-nkv

18

Quản lý tài nguyên và môi trường (Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng)

Khoa Môi trường

15h00 ngày 11/7/2021

btchuyen@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/vdj-aomm-xjb

19

Khoa học môi trường

Khoa Môi trường

15h00 ngày 11/7/2021

btchuyen@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/vdj-aomm-xjb

20

Kỹ thuật môi trường

Khoa Môi trường

15h00 ngày 11/7/2021

btchuyen@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/vdj-aomm-xjb

21

Quản lý đất đai

Khoa Môi trường

15h00 ngày 11/7/2021

btchuyen@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/vdj-aomm-xjb

22

Quản lý tài nguyên và môi trường

Khoa Môi trường

15h00 ngày 11/7/2021

btchuyen@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/vdj-aomm-xjb

23

Bảo vệ thực vật

Khoa Nông nghiệp

9h00 ngày 11/7/2021

hqdo@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/uoz-styw-mis

24

Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững)

Khoa Nông nghiệp

9h00 ngày 11/7/2021

hqdo@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/uoz-styw-mis

25

Chăn nuôi

Khoa Nông nghiệp

9h00 ngày 11/7/2021

hqdo@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/uoz-styw-mis

26

Công nghệ thực phẩm

Khoa Nông nghiệp

9h00 ngày 11/7/2021

hqdo@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/uoz-styw-mis

27

Khoa học cây trồng

Khoa Nông nghiệp

9h00 ngày 11/7/2021

hqdo@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/uoz-styw-mis

28

Khoa học đất

Khoa Nông nghiệp

9h00 ngày 11/7/2021

hqdo@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/uoz-styw-mis

29

Thú y

Khoa Nông nghiệp

9h00 ngày 11/7/2021

hqdo@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/uoz-styw-mis

30

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Khoa Sư phạm

8h00 ngày 11/7/2021

bpuyen@ctu.edu.vn, lvnhuong@ctu.edu.vn, ttmung@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/iuz-imsh-wro

31

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

Khoa Sư phạm

19h00 ngày 10/7/2021

nthhanh@ctu.edu.vn, lvnhuong@ctu.edu.vn, ttmung@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/yso-xiiu-exg

32

Quản lý giáo dục

Khoa Sư phạm

15h00 ngày 11/7/2021

ntbphuong@ctu.edu.vn, lvnhuong@ctu.edu.vn, ttmung@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/tek-ckbn-iea

33

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Khoa Công nghệ

8h30 ngày 11/7/2021

tqbao@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/szc-evvw-any

34

Kỹ thuật hóa học

Khoa Công nghệ

19h30 ngày 11/7/2021

dvhthien@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/tcv-kprd-xkn

35

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Khoa Công nghệ

8h00 ngày 11/7/2021

tvty@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/bbb-tyef-imh

36

Bệnh học thủy sản

Khoa Thủy sản

9h00 ngày 12/7/2021

hthoanh@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/cmv-rbym-obu

37

Nuôi trồng thủy sản

Khoa Thủy sản

9h00 ngày 12/7/2021

hthoanh@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/cmv-rbym-obu

38

Văn học Việt Nam

Khoa KHXH và NV

9h00 ngày 11/7/2021

tcda@ctu.edu.vn

https://meet.google.com/qbe-finb-fzu

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

9173445
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
5841
30491
160883
9173445
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x