1. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ. Mã ngành: 8440114
  2. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 11/9/2021
  3. Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
  4. Thành phần tham dự: Thành viên hội đồng, cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, các học viên bảo vệ và các cá nhân có quan tâm.
  5. Cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tuyến: Học viên mở Camera và đeo tai nghe trong suốt quá trình bảo vệ.
  6. Phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến trước buổi bảo vệ: meet.google.com/ang-gzxn-ibz

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Tên đề tài

GVHD

1

M0918004

Đặng Huy Phúc

Tổng hợp một số dẫn xuất  Belinostat

 

TS. Trần Quang Đệ

TS. Hà Thị Kim Quy

2

M0919005

Nguyễn Thúy Vi

Nghiên cứu bào chế màng bảo quản quả cam

  1. PGS.TS. Tôn Nữ Liên Hương

  2. TS. Lê Thanh Phước

3

M0919002

Lê Trọng Hiếu

Tổng hợp dẫn xuất hydroxamic acid

PGS. TS. Bùi Thị Bửu Huê

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

9173525
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
5921
30571
160963
9173525
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x