• Xem chi tiết thông báo (Học viên/NCS vui lòng thực hiện từ buổi chiều ngày 12/02/2019.

                Căn cứ Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 9 năm 2018 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục; Trường Đại học Cần Thơ đề nghị học viên cao học/nghiên cứu sinh đang học tại Trường tiến hành cập nhật các thông tin cá nhân bắt buộc theo quy định.

                Học viên cao học/nghiên cứu sinh sử dụng tài khoản đăng nhập máy tính được cung cấp đầu khóa học đăng nhập vào Hệ thống quản lý đào tạo của Trường tại địa chỉ: https://htql.ctu.edu.vn/htql/login.php và tiến hành cập nhật các thông tin sau: CMND/Thẻ căn cước (Số CMND/CCCD, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường), Email, Điện thoại, Dân tộc, Tôn giáo, Địa chỉ liên lạc, Hộ khẩu thường trú (Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường), Họ tên cha, Nghề nghiệp cha, Năm sinh cha, Họ tên mẹ, Nghề nghiệp mẹ, Năm sinh mẹ.

                Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/02/2019.

                Đề nghị đơn vị đào tạo sau đại học, cán bộ phụ trách ngành sau đại học, trợ lý đào tạo sau đại học hỗ trợ thông báo học viên cao học/nghiên cứu sinh đang phụ trách biết để thực hiện.

                Đề nghị học viên cao học/nghiên cứu sinh thực hiện cung cấp các thông tin bắt buộc.

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

4471552
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
2437
48050
2437
4471552
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x