Thời gian đăng ký học phần của Học viên cao học khóa 2019-2021 nhập học đợt 2 năm 2019: từ ngày 09/10/2019 đến hết ngày 12/10/2019. 

Học viên có thể chỉnh sửa kế hoạch học tập và ĐKHP tại tất cả các máy tính có kết nối mạng internet.

 #Ghi chú: Phòng học tại Nhà điều hành có ký hiệu xxx/D1 xxx/D2.

Học viên tự chọn nhóm học phần Triết học theo mã học phần ML605 (3 tín chỉ) ML606 (4 tín chỉ)

>> Xem lịch học tại đây

 Học viên đăng ký môn học xong, in kết quả đăng ký học phần để kiểm tra lại học phần, nhóm học phần, theo dõi lịch học và để thuận tiện cho việc xác nhận thời gian học tập sau này.

Học viên chú ý đăng ký đúng mã số học phần, mã nhóm học phần dành cho từng ngành, từng khóa ở bảng bên dưới. Khoa Sau đại học sẽ không giải quyết trường hợp học viên xin chuyển nhóm vào cuối học kỳ vì tham gia học khác nhóm học phần đã đăng ký.

Khoa/Viện

Ngành

Triết học

Khoa Công nghệ

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khóa 26 

Kỹ thuật điện Khóa 26 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật hóa học K26

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 26 (lớp cuối tuần)

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây 

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Hệ thống thông tin Khóa 26 (CT)

Khoa học máy tính Khóa 26 (CT)

Hệ thống thông tin Khóa 26 (CM)

Khoa học máy tính Khóa 26 (AG)

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây 

Khoa Khoa học Tự nhiên

Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 26

Hóa hữu cơ Khóa 26

Sinh thái học Khóa 26

Toán giải tích Khóa 26

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Khóa 26

Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 26

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây 

     

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Văn học Việt Nam Khóa 26

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây 

     

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Quản lý tài nguyên và môi trường Khóa 26

Khoa học môi trường khóa 26

Quản lý đất đai Khóa 26 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật môi trường Khóa 26

Quản lý tài nguyên môi trường K26 (chuyên ngành: Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng)

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây 

 

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Hệ thống nông nghiệp (Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững) Khóa 26

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây  

Viện Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học Khóa 26

 (Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây 

Khoa Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản Khóa 26

 

 (Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây 

Khoa Sư phạm

Lý luận và PPDH Bộ môn văn và tiếng Việt Khóa 26

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 26

 (Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây 

Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng

Khoa học cây trồng Khóa 26

Công nghệ thực phẩm Khóa 26

Bảo vệ thực vật Khóa 26

Thú y Khóa 26

Chăn nuôi Khóa 26

 (Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây 

Khoa Kinh tế

Xem chi tiết

 (Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 ML15 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần (Nhóm đợt 2) tại đây 

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

4471277
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
2162
47775
2162
4471277
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x