LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29 ĐỢT 1 (2022 – 2024)

 

TT

NGÀNH HỌC

ĐƠN VỊ  QUẢN LÝ

THỜI GIAN SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT

1

Kỹ thuật điện.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

Khoa Công nghệ

8h00 ngày 07/8/2022

Hội trường Khoa Công nghệ, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

 

2

Công nghệ thông tin.

Hệ thống thông tin.

Khoa học máy tính.

Khoa CNTT và TT

14h00 ngày 07/8/2022

Hội trường Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

3

Văn học Việt Nam

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

14h00 ngày 05/8/2022

Hội trường Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

4

Hóa lý thuyết và hóa lý.

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học.

Sinh thái học.

Toán giải tích.

Vật lý lý thuyết và vật lý toán.

Khoa Khoa học Tự nhiên

8h00 ngày 04/8/2022

Phòng Chuyên đề Khoa Khoa học Tự nhiên, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

5

Kinh tế nông nghiệp.

Tài chính ngân hàng.

Quản trị kinh doanh.

Quản lý kinh tế.

Khoa Kinh tế

14h00 ngày 06/8/2022

Hội trường Khoa Kinh tế, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

6

Luật kinh tế.

Khoa Luật

15h00 ngày 05/8/2022

Hội trường Khoa Luật, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

7

Kỹ thuật môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường.

Quản lý đất đai.

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.

14h00 ngày 05/8/2022

Hội trường 1, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

8

Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh.

Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Pháp.

Khoa Ngoại ngữ

10h00 ngày 04/8/2022

9h00 ngày 06/8/2022

Hội trường 7, Khoa Ngoại ngữ, Khu 1 ĐHCT

Phòng Pháp văn Tầng 6 Nhà Điều hành

9

Bảo vệ thực vật.

Chăn nuôi.

Công nghệ thực phẩm.

Di truyền và chọn giống cây trồng.

Khoa học cây trồng.

Khoa học đất.

Thú y.

Khoa Nông nghiệp

9h00 ngày 05/8/2022

Hội trường B007, Khoa Nông nghiệp, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

10

Lý luận và PPDH Bộ môn Văn và Tiếng Việt.

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán.

Quản lý giáo dục.

Khoa Sư phạm

8h00 ngày 07/8/2022

Phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

 

11

Nuôi trồng thủy sản.

 

Khoa Thủy sản

15h00 ngày 05/8/2022

Phòng họp Khoa Thủy sản, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

12

Công nghệ sinh học.

 

Viện NC và PT CNSH

14h00 ngày 05/8/2022

Phòng 106, Cổng C Viện NC và PT Công nghệ sinh học, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

 


Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

9174173
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
6569
31219
161611
9174173
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x