Phòng thi

Link phòng thi

1         

https://us06web.zoom.us/j/3234927919?pwd=WVZOTDJlbTIzWVMyeXpwei84VkVTUT09

2         

https://us06web.zoom.us/j/3681129741?pwd=akwvZzJFbTM5dkQyTTZGVm8xMmR0Zz09

3         

https://us06web.zoom.us/j/6147516028?pwd=UHMvQVFtNGJiUmMzOVYweDZZdTVkZz09

4         

https://us06web.zoom.us/j/2783885191?pwd=YjYrd1hxT1JRQ2s4Skw1eGw4ZVhHQT09

5         

https://us06web.zoom.us/j/9129590168?pwd=OEpkbDhFMXpXSU81T3VGSVlRbXBVUT09

6         

https://us06web.zoom.us/j/87263806775?pwd=OXhPN25sQWRoSVp3M2daa2JGZGREUT09

7         

https://us06web.zoom.us/j/88332403018?pwd=WkJXeWRCV2tMTVMzUGlKbks5NkFJQT09

8         

https://us06web.zoom.us/j/81914526102?pwd=YlJ0NCtiS2p6V1R0MUFZZ2dWVUNCdz09

9         

https://us06web.zoom.us/j/9648482458?pwd=NE9mOWJOSmtRVlFDakttTCtwNGVhQT09

10     

https://us06web.zoom.us/j/5184971171?pwd=Q3lPQnFkcjd3K2Q3TnA5bUNMM0lyUT09

11     

https://us06web.zoom.us/j/85743000682?pwd=NGErWU00VWt0aWNJQ1Q0TkxWZG54Zz09

12     

https://us06web.zoom.us/j/7274878169?pwd=MklHWW42UC9jbDVBNDJSY2kwUVN2Zz0

13     

https://us06web.zoom.us/j/9884771621?pwd=S1lUNzdrVnkyWWJYbWZON2JwNjFxQT09

14     

https://us06web.zoom.us/j/85197263669?pwd=MXlqTTNVL0pUYWhuU3pxeU9aa0VEZz09

15     

https://us06web.zoom.us/j/6386966920?pwd=ZTZ1MURJLzR1V1Yrb1VkZUlLYS81dz09

Thí sinh lưu ý đặt tên trên Zoom theo cú pháp: Thứ tự danh sách phòng thi_Mã số học viên_Họ và tên

Ví dụ: 1_M0121001_Nguyễn Văn A

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

10161930
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
6429
38306
14704
10161930
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x