THỜI KHÓA BIỂU HỌC ANH VĂN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

THÁNG 11/2018

 

  1. Lớp 1: 3 tín chỉ.
  2. Giảng viên giảng dạy: Huỳnh Minh Hiền (0903015111), ThS. Huỳnh Chí Minh Huyên (0907489484).
  3. Địa điểm học:
  4. 202/D1 (Phòng học 202 dãy D1, Nhà Điều hành).
  5. Giờ học:
  • Sáng: từ 7:15 – 11:15
  • Chiều: từ 13:15 – 17:15
  • Tối: từ 18:15 – 21:15

 

 

Thời gian

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

29/10→31/10/2018

Tối

X

X

X

05/11→07/11/2018

Tối

X

X

X

12/11→14/11/2018

Tối

X

X

X

 

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

9174073
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
6469
31119
161511
9174073
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x