THÔNG BÁO

Về việc triển khai giảng dạy học phần Triết học sau đại học (ML605, ML606) theo hình thức trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022

Trường Đại học Cần Thơ thông báo triển khai giảng dạy và học tập học phần Triết học sau đại học (ML605, ML606) theo hình thức trực tuyến đến học viên cao học khóa 2021-2023 đợt 2, cụ thể như sau:

  1. Công cụ giảng dạy và học tập: cán bộ giảng dạy và học viên sử dụng máy tính cá nhận hoặc điện thoại di động đăng nhập bằng tài khoản do Trường cung cấp.
  2. Lịch giảng dạy: theo 02 nhóm học phần ML605 (9 buổi, 45 tiết), ML606 (12 buổi, 60 tiết). Buổi tối: bắt đầu từ 18h00 các ngày cụ thể như sau:

Mã HP

Buổi học

ML605

13/12/2021

14/12/2021

15/12/2021

16/12/2021

17/12/2021

20/12/2021

ML605

21/12/2021

22/12/2021

23/12/2021

 

 

 

ML606

13/12/2021

14/12/2021

15/12/2021

16/12/2021

17/12/2021

20/12/2021

ML606

21/12/2021

22/12/2021

23/12/2021

24/12/2021

27/12/2021

28/12/2021

  1. Cán bộ giảng dạy học phần: Khoa Khoa học Chính trị cử cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ trở lên.
  2. Học viên đã đăng ký học phần Triết học có nhiệm vụ tham gia lớp học đầy đủ và theo đúng thời gian cán bộ giảng dạy quy định. Học viên sử dụng email được Trường cấp đầu khóa học để trao đổi và theo dõi các thông báo của cán bộ giảng dạy. Thường xuyên xem thông báo cập nhật về lớp học phần thông qua website Khoa Sau đại học (https://gs.ctu.edu.vn/) và email cá nhân.
  3. Hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ giảng dạy: Trung tâm Thông tin Quản trị mạng (0292 3830 983), học viên cao học: Khoa Sau đại học (0292 3734 402).

Các học viên có nhu cầu học trực tiếp sẽ được đăng ký vào học kỳ sau.

Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các đơn vị đào tạo và học viên cao học biết và thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng kính chào./


Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

7541792
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
4582
32285
160627
7541792
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x