THÔNG BÁO

Về việc triển khai giảng dạy học phần Triết học sau đại học (ML605, ML606) học kỳ 1 năm học 2022-2023

Trường Đại học Cần Thơ thông báo triển khai giảng dạy và học tập học phần Triết học sau đại học (ML605, ML606) đến học viên cao học khóa 2022-2024, cụ thể như sau:

  1. Lịch học học phần Triết học (ML605, ML606) đính kèm.
  2. Địa điểm giảng dạy: giảng đường 106/C1 và 107/C1.
  3. Học viên có nhiệm vụ tham gia lớp học đầy đủ và theo đúng thời gian cán bộ giảng dạy quy định.
  4. Các học viên khóa 2021-2023 và các khóa trước có nhu cầu học lại học phần Triết học đăng ký học phần trực tuyến theo thời gian đã thông báo.
  5. Học viên thuộc đối tượng miễn học phần Triết học theo Công văn số 24/ĐHCT-KSĐH ngày 06/01/2017 của Trường Đại học Cần Thơ vui lòng gởi đơn xin xét miễn (mẫu tại website KSĐH https://gs.ctu.edu.vn/).

Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các đơn vị đào tạo và học viên cao học biết và thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng kính chào./

DANH SÁCH PHÂN NHÓM CHI TIẾT

TT  NGÀNH Mã MH Số TC Nhóm SL
1 Công nghệ sinh học ML605 3 ML03 15
2 Công nghệ thông tin ML605 3 ML03 14
3 Hệ thống thông tin ML605 3 ML03 17
4 Khoa học máy tính ML605 3 ML03 13
5 Hóa lý thuyết và hóa lý ML605 3 ML03 13
6 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học ML605 3 ML03 5
7 Sinh thái học ML605 3 ML03 11
8 Toán giải tích ML605 3 ML03 3
9 Vật lý lý thuyết và vật lý toán ML605 3 ML03 21
10 Kỹ thuật môi trường ML605 3 ML03 6
11 Quản lý đất đai ML605 3 ML03 9
12 Quản lý tài nguyên và môi trường ML605 3 ML04 14
13 Bảo vệ thực vật ML605 3 ML04 12
14 Chăn nuôi ML605 3 ML04 4
15 Công nghệ thực phẩm ML605 3 ML04 11
16 Di truyền và chọn giống cây trồng ML605 3 ML04 4
17 Khoa học cây trồng ML605 3 ML04 16
18 Khoa học đất ML605 3 ML04 3
19 Thú y ML605 3 ML04 12
20 Kỹ thuật điện ML605 3 ML04 7
21 Kỹ thuật điện (Ứng dụng) ML605 3 ML04 7
22 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ML605 3 ML04 4
23 Kỹ thuật hóa học ML605 3 ML04 4
24 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy ML605 3 ML04 15
25 Nuôi trồng thủy sản ML605 3 ML04 7
26 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh ML606 4 ML01 72
27 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp ML606 4 ML01 7
28 Kinh tế nông nghiệp ML606 4 ML01 3
29 Quản lý kinh tế ML606 4 ML01 40
30 Quản trị kinh doanh ML606 4 ML01 42
31 Tài chính - Ngân hàng ML606 4 ML02 34
32 Luật kinh tế ML606 4 ML02 66
33 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán ML606 4 ML02 13
34 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt ML606 4 ML02 15
35 Quản lý giáo dục ML606 4 ML02 36
36 Văn học Việt Nam ML606 4 ML02 10

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

9173280
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
5676
30326
160718
9173280
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x