THÔNG BÁO

Về việc triển khai giảng dạy học phần Triết học sau đại học (ML605, ML606) học kỳ 1 năm học 2022-2023 đợt 2

Trường Đại học Cần Thơ thông báo triển khai giảng dạy và học tập học phần Triết học sau đại học (ML605, ML606) đến học viên cao học khóa 2022-2024 đợt 2, cụ thể như sau:

  1. Lịch học học phần Triết học (ML605, ML606) đính kèm.
  2. Địa điểm giảng dạy: giảng đường 106/C1 và 107/C1.
  3. Học viên có nhiệm vụ tham gia lớp học đầy đủ và theo đúng thời gian cán bộ giảng dạy quy định.
  4. Các học viên khóa 2021-2023 và các khóa trước có nhu cầu học lại học phần Triết học vui lòng liên hệ Khoa Sau đại học để được hỗ trợ đăng ký học phần.
  5. Học viên thuộc đối tượng miễn học phần Triết học theo Công văn số 24/ĐHCT-KSĐH ngày 06/01/2017 của Trường Đại học Cần Thơ vui lòng gởi đơn xin xét miễn (mẫu tại website KSĐH https://gs.ctu.edu.vn/).

Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các đơn vị đào tạo và học viên cao học biết và thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng kính chào./

 

Thời khóa biểu TRIẾT HỌC

Học kỳ I, Năm học 2022-2023

Thời gian: từ ngày 10/12/2022 – 25/12/2022

 

Buổi sáng: 7 giờ, Buổi chiều: 13 giờ 30 phút; Phòng học tại nhà học C1

ML605 (3 tín chỉ): Nhóm ML05

ML606 (4 tín chỉ): Nhóm ML06

Tuần

Thứ

Ngày

Buổi

Nhóm

Phòng học

CBGD

1

Thứ 7

10/12/2022

Sáng

ML605 (ML05)

106/C1

TS. Lê Ngọc Triết

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

Chiều

ML605 (ML05)

106/C1

TS. Lê Ngọc Triết

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

Chủ nhật

11/12/2022

Sáng

ML605 (ML05)

106/C1

TS. Lê Ngọc Triết

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

Chiều

ML605 (ML05)

106/C1

TS. Nguyễn Thành Nhân

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

2

Thứ 7

17/12/2022

Sáng

ML605 (ML05)

106/C1

TS. Nguyễn Thành Nhân

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Lê Ngọc Triết

Chiều

ML605 (ML05)

106/C1

TS. Nguyễn Thành Nhân

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Lê Ngọc Triết

Chủ nhật

18/12/2022

Sáng

ML605 (ML05)

106/C1

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Lê Ngọc Triết

Chiều

ML605 (ML05)

106/C1

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Lê Ngọc Triết

3

Thứ 7

24/12/2022

Sáng

ML605 (ML05)

106/C1

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Nguyễn Thành Nhân

Chiều

 

 

 

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Nguyễn Thành Nhân

Chủ nhật

25/12/2022

Sáng

 

 

 

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Nguyễn Thành Nhân

Chiều

 

 

 

ML606 (ML06)

107/C1

TS. Nguyễn Thành Nhân

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN NHÓM HỌC PHẦN TRIẾT HỌC

TT

 NGÀNH

Mã HP

Số TC

Nhóm

SL HV

1.       

Bảo vệ thực vật

ML605

3

ML05

8

2.       

Công nghệ sinh học

ML605

3

ML05

26

3.       

Công nghệ thông tin

ML605

3

ML05

5

4.       

Công nghệ thực phẩm

ML605

3

ML05

7

5.       

Di truyền và chọn giống cây trồng

ML605

3

ML05

3

6.       

Hệ thống thông tin

ML605

3

ML05

9

7.       

Hóa hữu cơ

ML605

3

ML05

4

8.       

Hóa lý thuyết và hóa lý

ML605

3

ML05

3

9.       

Khoa học cây trồng

ML605

3

ML05

4

10.  

Khoa học đất

ML605

3

ML05

2

11.  

Khoa học máy tính

ML605

3

ML05

2

12.  

Khoa học môi trường

ML605

3

ML05

14

13.  

Kỹ thuật điện

ML605

3

ML05

26

14.  

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

ML605

3

ML05

2

15.  

Kỹ thuật hóa học

ML605

3

ML05

4

16.  

Kỹ thuật môi trường

ML605

3

ML05

3

17.  

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

ML605

3

ML05

6

18.  

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

ML605

3

ML05

7

19.  

Nuôi trồng thủy sản

ML605

3

ML05

7

20.  

Quản lý đất đai

ML605

3

ML05

10

21.  

Quản lý tài nguyên và môi trường

ML605

3

ML05

4

22.  

Quản lý thủy sản (Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp thủy sản ven biển)

ML605

3

ML05

10

23.  

Sinh thái học

ML605

3

ML05

3

24.  

Thú y

ML605

3

ML05

11

25.  

Toán giải tích

ML605

3

ML05

6

26.  

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

ML605

3

ML05

14

27.  

Chính sách công

ML606

4

ML06

6

28.  

Kinh tế học

ML606

4

ML06

18

29.  

Kinh tế nông nghiệp

ML606

4

ML06

4

30.  

Luật kinh tế

ML606

4

ML06

13

31.  

LL và PPDH BM tiếng Anh

ML606

4

ML06

28

32.  

LL và PPDH BM tiếng Pháp

ML606

4

ML06

9

33.  

LL và PPDH BM Toán

ML606

4

ML06

11

34.  

LL và PPDH BM Văn và tiếng Việt

ML606

4

ML06

6

35.  

Quản lý giáo dục

ML606

4

ML06

8

36.  

Quản lý kinh tế

ML606

4

ML06

23

37.  

Quản trị kinh doanh

ML606

4

ML06

29

38.  

Tài chính - Ngân hàng

ML606

4

ML06

23

39.  

Văn học Việt Nam

ML606

4

ML06

2

 

Thời khóa biểu nhóm ML07 (Lớp Kinh tế học KG) Hình thức giảng dạy trực tuyến

 

Thứ

Ngày

Buổi

Nhóm

CBGD

Thứ 7

10/12/2022

Sáng

ML606 (ML07)

TS. Nguyễn Thành Nhân

Chiều

ML606 (ML07)

TS. Nguyễn Thành Nhân

Chủ nhật

11/12/2022

Sáng

ML606 (ML07)

TS. Nguyễn Thành Nhân

Chiều

ML606 (ML07)

TS. Lê Ngọc Triết

Thứ 7

17/12/2022

Sáng

ML606 (ML07)

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

Chiều

ML606 (ML07)

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

Chủ nhật

18/12/2022

Sáng

ML606 (ML07)

TS. Nguyễn Thành Nhân

Chiều

ML606 (ML07)

 

Thứ 7

24/12/2022

Sáng

ML606 (ML07)

TS. Lê Ngọc Triết

Chiều

ML606 (ML07)

TS. Lê Ngọc Triết

Chủ nhật

25/12/2022

Sáng

ML606 (ML07)

TS. Lê Ngọc Triết

Chiều

ML606 (ML07)

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

Thứ 7

06/01/2023

Sáng

ML606 (ML07)

TS. Nguyễn Thị Đan Thụy

 

 

 

 

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

10162003
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
6502
38379
14777
10162003
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x