>> Xem chi tiết thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày bắt đầu học kỳ: 31/07/2017 (Tuần 1)

Đường dẫn tới trang đăng ký học phần

Video clip hướng dẫn nhập kế hoạch học tập

#Ghi chú: Phòng học tại Nhà điều hành có ký hiệu xxx/D1 xxx/D2.

Học viên tự chọn nhóm học phần Triết học theo mã học phần ML605 (3 tín chỉ) ML606 (4 tín chỉ)

>> Xem lịch học tại đây

         Nhóm ngày thường: ML01, ML02, ML03, ML04

         Nhóm cuối tuần: ML05, ML06, ML07, ML08

Học viên đăng ký môn học xong, in kết quả đăng ký học phần để kiểm tra lại học phần, nhóm học phần, theo dõi lịch học và để thuận tiện cho việc xác nhận thời gian học tập sau này.

Học viên có nhu cầu học lại học phần chưa đạt phải chỉnh sửa kế hoạch học tập và đăng ký học phần. 

Học viên chú ý đăng ký đúng mã số học phần, mã nhóm học phần dành cho từng ngành, từng khóa ở bảng bên dưới. Khoa Sau đại học sẽ không giải quyết trường hợp học viên xin chuyển nhóm vào cuối học kỳ vì tham gia học khác nhóm học phần đã đăng ký.

Khoa/Viện Ngành
Khoa Công nghệ

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khóa 23

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khóa 24

Kỹ thuật điện Khóa 24

Kỹ thuật hóa học Khóa 23

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 23 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Hệ thống thông tin Khóa 23

Khoa học máy tính Khóa 23

Hệ thống thông tin (Nghiên cứu sinh)

Khoa Khoa học Tự nhiên

Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 23

Toán giải tích Khóa 23

Sinh thái học Khóa 23

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Khóa 23

Hóa hữu cơ Khóa 23

Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 23

Hóa hữu cơ, Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 24

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Văn học Việt Nam Khóa 23

Văn học Việt Nam Khóa 24

Khoa Luật

Luật Kinh tế Khóa 23

Luật Kinh tế Khóa 24

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Quản lý tài nguyên và môi trường Khóa 23

Quản ly tài nguyên và môi tường Khóa 24

Quản lý đất đai Khóa 23 (lớp cuối tuần)

Quản lý đất đai Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Môi trường đất và nước (Nghiên cứu sinh)

Quản lý đất đai (Nghiên cứu sinh)

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Phát triển nông thôn Khóa 23

Phát triển nông thôn (Nghiên cứu sinh)

Viện Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học Khóa 23

Công nghệ sinh học Khóa 24

Công nghệ sinh học (Nghiên cứu sinh)

Khoa Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản Khóa 23

Nuôi trồng thủy sản Khóa 24

Nuôi trồng thủy sản (Nghiên cứu sinh)

Khoa Sư phạm

Lý luận và PPDH Bộ môn văn và tiếng Việt Khóa 23

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 23

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 24

Khoa Ngoại ngữ

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 23

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 24

Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng

Di truyền và chọn giống cây trồng Khóa 23

Thú Y Khóa 22

Thú Y Khóa 23

Khoa học đất Khóa 23

Khoa học cây trồng Khóa 23

Khoa học cây trồng Khóa 24

Công nghệ thực phẩm Khóa 23

Bảo vệ thực vật Khóa 23

Bảo vệ thực vật Khóa 24

Khoa học cây trồng (Nghiên cứu sinh)

Chăn nuôi (Nghiên cứu sinh)

Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi (Nghiên cứu sinh)

Khoa Kinh tế

Lớp ngày thường

Lớp cuối tuần (có cập nhật học phần KT652 nhóm C2)

Kinh tế nông nghiệp (Nghiên cứu sinh)

Quản trị kinh doanh (Nghiên cứu sinh)

Tài chính - Ngân hàng (Nghiên cứu sinh)

 

 

 

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

6265735
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
720
35019
45127
6265735
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x