TT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1       

Đăng ký học phần (ĐKHP)

HV/NCS 

03/10/2018 đến 08/10/2018

2       

Bắt đầu giảng dạy học kỳ

Cán bộ giảng dạy /HV/NCS

08/10/2018


Học viên tự chọn nhóm học phần Triết học căn cứ chương trình đào tạo theo mã học phần ML605 (3 tín chỉ) ML606 (4 tín chỉ)


 #Ghi chú: Phòng học tại Nhà điều hành có ký hiệu xxx/D1 xxx/D2.

 Học viên đăng ký môn học xong, in kết quả đăng ký học phần để kiểm tra lại học phần, nhóm học phần, theo dõi lịch học và để thuận tiện cho việc xác nhận thời gian học tập sau này.

Học viên chú ý đăng ký đúng mã số học phần, mã nhóm học phần dành cho từng ngành, từng khóa ở bảng bên dưới. Khoa Sau đại học sẽ không giải quyết trường hợp học viên xin chuyển nhóm vào cuối học kỳ vì tham gia học khác nhóm học phần đã đăng ký.

Khoa/Viện Ngành Triết học
Khoa Công nghệ

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Khoa Khoa học Tự nhiên  (Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Viện Công nghệ sinh học

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Khoa Thủy sản

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Khoa Sư phạm

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Khoa Kinh tế

(Nhóm ngoài giờ ML05 ML06 ML07 ML08 sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)

 Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây 

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

6266084
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
1069
35368
45476
6266084
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x