LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NĂM 2020 ĐỢT 2

 

  • Thời gian tổ chức thi tuyển sinh từ ngày 03/10/2020 đến 04/10/2020.
  • Địa điểm thi: DãyD2, Nhà Điều hành, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

Ngành dự tuyển

Sáng

03/10/2020

6 giờ 50

Thi môn cơ bản

Chiều

03/10/2020

13 giờ 00

Thi môn cơ sở

Sáng 04/10/2020

7 giờ 45

Thi NN

Chiều 04/10/2020

13 giờ 15

Thi NN

Phòng thi

 

1.        Bảo vệ thực vật

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/D2

2.       Chăn nuôi

Miễn dịch học

Sinh lý động vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

402/D2

3.        Công nghệ sinh học

Vi sinh vật học

Sinh học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

402/D2

4.        Công nghệ thực phẩm

Nguyên lý chế biến và bảo quản thực phẩm

Hóa sinh công nghiệp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

302/D2

5.       Di truyền và chọn giống cây trồng

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/D2

6. Hệ thống nông nghiệp

Toán thống kê

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

203/D2

7.  Hệ thống nông nghiệp (chuyên ngành Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững)

Toán thống kê

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

203/D2

8. Hệ thống thông tin

Toán rời rạc

Cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Nghe, Đọc, Viết

Nói

302/D2

9.   Hóa hữu cơ

Hóa đại cương

Toán cao cấp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

403/D2

10.   Hóa lý thuyết và hóa lý

Hóa đại cương

Toán cao cấp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

403/D2

11.    Khoa học cây trồng

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/D2

12.   Khoa học đất

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/D2

13.   Khoa học máy tính

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

Nghe, Đọc, Viết

Nói

302/D2

14.   Khoa học môi trường

Toán thống kê

Sinh thái học cơ bản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

202/D2

15.    Kinh tế học

Thống kê kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

401/D2

16.    Kinh tế nông nghiệp

Thống kê kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

305/D2

17.   Kỹ thuật điện

Toán kỹ thuật

Cơ sở kỹ thuật điện

Nghe, Đọc, Viết

Nói

301/D2

18.   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Toán kỹ thuật

Lý thuyết điều khiển tự động

Nghe, Đọc, Viết

Nói

301/D2

19.   Kỹ thuật hóa học

Toán kỹ thuật

Hóa lý kỹ thuật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

301, 306/D2

20.   Kỹ thuật môi trường

Toán thống kê

Kỹ thuật môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Nói

202/D2

21.   Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Toản xây dựng

Thủy lực

Nghe, Đọc, Viết

Nói

303/D2

22.   Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Giải tích cơ sở

Lý luận dạy học Toán

Nghe, Đọc, Viết

Nói

304/D2

23.    Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

Lý luận văn học

Phương pháp dạy học ngữ văn

Nghe, Đọc, Viết

Nói

403/D2

24.    Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Xác suất thống kê

Giải tích

Nghe, Đọc, Viết

Nói

303/D2

25.    Nuôi trồng thuỷ sản

Cơ sở và nguyên lý nuôi trồng thủy sản

Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

404/D2

26.    Quản lý đất đai

Toán thống kê

Trắc địa

Nghe, Đọc, Viết

Nói

203/D2

27.   Quản lý kinh tế

Ứng dụng toán trong kinh doanh

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

401/D2

28.    Quản lý tài nguyên và môi trường

Toán thống kê

Quản lý môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Nói

202/D2

29.    Quản lý tài nguyên và môi trường (chuyên ngành Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng)

Toán thống kê

Quản lý môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104/D2

30.   Quản lý thủy sản (chuyên ngành Biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp thủy sản ven biển)

Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

404/D2

31.    Tài chính – Ngân hàng

Thống kê kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

305/D2

32.   Thú y

Miễn dịch học

Sinh lý động vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

402/D2

33.   Toán giải tích

Xác suất thống kê

Giải tích

Nghe, Đọc, Viết

Nói

303/D2

34.   Văn học Việt Nam

Lý luận văn học

Văn học Việt Nam

Nghe, Đọc, Viết

Nói

403/D2

35.    Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Phương trình toán lý

Cơ học lượng tử

Nghe, Đọc, Viết

Nói

304/D2

36.    Vi sinh vật học

Vi sinh vật học

Sinh học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

402/D2

                                                                                                               

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

9174083
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
6479
31129
161521
9174083
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x