LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NĂM 2021 ĐỢT 1

 

  1. Dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ
  • Thời gian tổ chức thi tuyển sinh từ ngày 08/5/2021 đến 09/5/2021.
  • Địa điểm thi: Nhà học B1, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

Ngành dự tuyển

Sáng

08/5/2021

6 giờ 50

Thi môn cơ bản

Chiều

08/5/2021

13 giờ 00

Thi môn cơ sở

Sáng 09/5/2021

7 giờ 45

Thi NN

Chiều 09/5/2021

13 giờ 15

Thi NN

Phòng thi

 

1.       Bảo vệ thực vật

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

106/B1

2.       Bệnh học thủy sản

Vi sinh đại cương

Bệnh học thủy sản đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104/B1

3.      Chăn nuôi

Miễn dịch học

Sinh lý động vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

106/B1

4.       Công nghệ sinh học

Vi sinh vật học

Sinh học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

107/B1

5.       Công nghệ thực phẩm

Nguyên lý chế biến và bảo quản thực phẩm

Hóa sinh công nghiệp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/B1

6.      Hệ thống nông nghiệp (Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững)

Toán thống kê

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

207/B1

7.       Hệ thống thông tin

Toán rời rạc

Cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104/B1

8.      Hóa hữu cơ

Hóa đại cương

Toán cao cấp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

107/B1

9.      Hóa lý thuyết và hóa lý

Hóa đại cương

Toán cao cấp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

107/B1

10.   Khoa học cây trồng

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

106/B1

11.  Khoa học đất

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

106/B1

12.  Khoa học môi trường

Toán thống kê

Sinh thái học cơ bản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104A/B1

13.  Khoa học máy tính

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104/B1

14.   Kinh tế nông nghiệp

Thống kê kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

109/B1

15.  Kinh tế học

Thống kê kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

110/B1

16.  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Toán kỹ thuật

Lý thuyết điều khiển tự động

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205A/B1

17.  Kỹ thuật hóa học

Toán kỹ thuật

Hóa lý kỹ thuật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/B1

18.  Kỹ thuật môi trường

Toán thống kê

Kỹ thuật môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104A/B1

19.  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Toản xây dựng

Thủy lực

Nghe, Đọc, Viết

Nói

208/B1

20.  Luật kinh tế

Luật thương mại

Lý luận về nhà nước và pháp luật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

209, 210, 211/B1

21.  Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Ngôn ngữ học

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Nghe, Đọc, Viết

Nói

201, 202, 203/B1

22.  Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Giải tích cơ sở

Lý luận dạy học Toán

Nghe, Đọc, Viết

Nói

105/B1

23.   Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

Lý luận văn học

Phương pháp dạy học ngữ văn

Nghe, Đọc, Viết

Nói

212/B1

24.   Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Xác suất thống kê

Giải tích

Nghe, Đọc, Viết

Nói

105/B1

25.   Nuôi trồng thuỷ sản

Cơ sở và nguyên lý nuôi trồng thủy sản

Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205A/B1

26.  Phát triển nông thôn

Toán thống kê

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

206/B1

27.   Quản lý đất đai

Toán thống kê

Trắc địa

Nghe, Đọc, Viết

Nói

207/B1

28.  Quản lý giáo dục

Giáo dục học

Tâm lý học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205/B1

29.  Quản lý kinh tế

Ứng dụng toán trong kinh doanh

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

111/B1

30.   Quản lý tài nguyên và môi trường

 

Toán thống kê

Quản lý môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104A/B1

31.   Quản lý tài nguyên và môi trường (Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng)

Toán thống kê

Quản lý môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104A/B1

32.   Quản trị kinh doanh

Thống kê kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

108/B1

33.  Sinh thái học

Vi sinh vật học

Sinh học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

107/B1

34.   Tài chính – Ngân hàng

Thống kê kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

110/B1

35.  Thú y

Miễn dịch học

Sinh lý động vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

106/B1

36.  Toán giải tích

Xác suất thống kê

Giải tích

Nghe, Đọc, Viết

Nói

105/B1

37.  Văn học Việt Nam

Lý luận văn học

Văn học Việt Nam

Nghe, Đọc, Viết

 

Nói

212/B1

38.   Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Phương trình toán lý

Cơ học lượng tử

Nghe, Đọc, Viết

Nói

207/B1

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

8710715
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
3961
60186
177237
8710715
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x