LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NĂM 2022 ĐỢT 1

 

  • Thời gian tổ chức thi tuyển sinh từ ngày 25/6/2022 đến 26/6/2022.
  • Địa điểm thi: Nhà học B1, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.
  1. Các ngành thi tuyển: 02 ngành.

Ngành dự tuyển

Sáng

25/6/2022

6 giờ 50

Thi môn cơ bản

Chiều

25/6/2022

13 giờ 00

Thi môn cơ sở

Sáng 26/6/2022

7 giờ 30

Thi NN

Chiều 26/6/2022

13 giờ 15

Thi NN

Phòng thi

 

1.      Luật kinh tế

Luật thương mại

Lý luận về nhà nước và pháp luật

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

105, 106, 107/B1

2.      Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

 

 

206, 207, 208/B1

 

  1. Các ngành xét tuyển: Đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1.

Ngành dự tuyển

Sáng 26/6/2022

7 giờ 30

Thi NN

Chiều 26/6/2022

13 giờ 15

Thi NN

Phòng thi

 

1.      Bảo vệ thực vật

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

108/B1

2.      Chăn nuôi

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

108/B1

3.      Công nghệ sinh học

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

108/B1

4.      Công nghệ thông tin

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

108/B1

5.      Công nghệ thực phẩm

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

109/B1

6.      Di truyền và chọn giống cây trồng

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

109/B1

7.      Hệ thống thông tin

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

109/B1

8.      Hóa lý thuyết và hóa lý

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

109/B1

9.      Khoa học cây trồng

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

109, 110/B1

10.  Khoa học đất

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

110/B1

11.  Khoa học máy tính

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

110/B1

12.  Kinh tế nông nghiệp

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

110/B1

13.  Kỹ thuật điện

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

110, 111/B1

14.  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

111/B1

15.  Kỹ thuật hóa học

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

111/B1

16.  Kỹ thuật môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

111/B1

17.  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

111, 209/B1

18.  Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

209/B1

19.  Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

209/B1

20.  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

209/B1

21.  Nuôi trồng thủy sản

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

209, 210/B1

22.  Quản lý đất đai

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

210/B1

23.  Quản lý giáo dục

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

210, 211/B1

24.  Quản lý kinh tế

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

211, 212/B1

25.  Quản lý tài nguyên và môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

212/B1

26.  Quản trị kinh doanh

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

206,212/B1

27.  Sinh thái học

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

206, 207/B1

28.  Tài chính – Ngân hàng

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

207, 208/B1

29.  Thú y

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

208/B1

30.  Toán giải tích

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

208/B1

31.  Văn học Việt Nam

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

104A, 208/B1

32.  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Nghe, Đọc, Viết

Vấn đáp

104A/B1

 

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

8710370
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
3616
59841
176892
8710370
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x