LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 26 ĐỢT 1 (2019 – 2021)

 

TT

NGÀNH HỌC

ĐƠN VỊ  QUẢN LÝ

THỜI GIAN SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT

1

Kỹ thuật điện.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Kỹ thuật hóa học.

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

Khoa Công nghệ

8h00 ngày 06/6/2019

8h00 ngày 06/6/2019

8h00 ngày 06/6/2019

8h00 ngày 06/6/2019

Phòng họp Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa CN.

Phòng họp Bộ môn Tự động hóa, Khoa CN.

Phòng họp Bộ môn Kỹ thuật hóa học, KCN.

Phòng họp Bộ môn Kỹ thuật thủy lợi, KCN.

2

Hệ thống thông tin.

Khoa học máy tính.

Khoa CNTT và TT

14h00 ngày 06/6/2019

Hội trường Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông.

3

Lý luận và PPDH Bộ môn Văn TV.

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán.

Quản lý giáo dục.

Khoa Sư phạm

8h00 ngày 06/6/2019

9h45 ngày 06/6/2019

8h00 ngày 06/6/2019

Văn phòng Bộ môn Văn, Khoa Sư phạm.

Phòng họp Khoa Sư phạm.

Phòng họp Khoa Sư phạm.

4

Lý luận và PPDH Bộ môn Tiếng Anh.

 

Khoa Ngoại ngữ

9h00 ngày 06/6/2019

Phòng 301/C2, Nhà học C2 Khoa Sư phạm, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

5

Quản lý tài nguyên và môi trường.

Quản lý tài nguyên và môi trường (chuyên ngành Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng).

Quản lý đất đai.

Khoa học môi trường.

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.

8h00 ngày 06/6/2019

Phòng 101/MTN, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

6

Luật kinh tế.

Khoa Luật

9h00 ngày 06/6/2019

Phòng 201 Khoa Luật, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

7

Kinh tế nông nghiệp.

Kinh tế học.

Tài chính ngân hàng.

Quản trị kinh doanh.

Quản lý kinh tế.

Khoa Kinh tế

10h00 ngày 06/6/2019

Hội trường Khoa Kinh tế, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

8

Nuôi trồng thủy sản.

 

Khoa Thủy sản

9h00 ngày 06/6/2019

Phòng họp Khoa Thủy sản, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

9

Khoa học cây trồng.

Thú y.

Hệ thống nông nghiệp (chuyên ngành Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững).

Khoa Nông nghiệp

8h30 ngày 06/6/2019

Hội trường 007, Khoa Nông nghiệp, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

10

Hóa lý thuyết và hóa lý.

Vật lý lý thuyết và vật lý toán.

Khoa Khoa học Tự nhiên

9h00 ngày 06/6/2019

Phòng Chuyên đề Khoa Khoa học Tự nhiên, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

11

Công nghệ sinh học.

 

Viện NC và PT CNSH

9h00 ngày 06/6/2019

Phòng 106, Cổng C Viện NC và PT Công nghệ sinh học, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

 

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

3872770
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
566
12061
136261
3872770
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x