LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ

NĂM 2019 ĐỢT 2

 

  1. Dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ
  • Thời gian tổ chức thi tuyển sinh từ ngày 24/8/2019 đến 25/8/2019.
  • Địa điểm thi: Dãy D2 Nhà Điều hành, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

Ngành dự tuyển

Sáng

24/8/2019

6 giờ 50

Thi môn cơ bản

Chiều

24/8/2019

13 giờ 00

Thi môn cơ sở

Sáng 25/8/2019

7 giờ 45

Thi NN

Chiều 25/8/2019

13 giờ 15

Thi NN

Phòng thi

 

1.        Bảo vệ thực vật

Toán thống kê

Sinh lý thực vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

301/D2

2.        Chăn nuôi

Toán thống kê

Sinh lý động vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

301/D2

3.        Công nghệ sinh học

Toán thống kê

Sinh học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

203/D2

4.        Công nghệ thực phẩm

Toán thống kê

Hóa sinh công nghiệp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/D2

5.       Hệ thống nông nghiệp, chuyên ngành Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững

Toán thống kê

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204, 304, 305/D2

6.        Hệ thống thông tin

Toán rời rạc

Cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Nghe, Đọc, Viết

Nói

403/D2

7.       Hóa hữu cơ

Toán cao cấp

Hóa hữu cơ

Nghe, Đọc, Viết

Nói

303/D2

8.       Hóa lý thuyết và hóa lý

Toán cao cấp

Cơ sở lý thuyết hóa

Nghe, Đọc, Viết

Nói

303/D2

9.        Khoa học cây trồng

Toán thống kê

Sinh lý thực vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

301/D2

10.   Khoa học máy tính

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

Nghe, Đọc, Viết

Nói

402/D2

11.   Khoa học môi trường

Toán thống kê

Sinh thái học cơ bản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

202/D2

12.   Kinh tế học

Toán kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

401/D2

13.    Kinh tế nông nghiệp

Toán kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

401/D2

14.   Kỹ thuật điện

Toán kỹ thuật

Cơ sở kỹ thuật điện

Nghe, Đọc, Viết

Nói

403/D2

15.   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Toán kỹ thuật

Lý thuyết điều khiển tự động

Nghe, Đọc, Viết

Nói

403/D2

16.   Kỹ thuật hóa học

Toán cao cấp

Hóa lý kỹ thuật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

303/D2

17.   Kỹ thuật môi trường

Toán thống kê

Kỹ thuật môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Nói

202/D2

18.   Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Toán xây dựng

Thủy lực

Nghe, Đọc, Viết

Nói

402/D2

19.    Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

Lý luận văn học

Phương pháp dạy học ngữ văn

Nghe, Đọc, Viết

Nói

404/D2

20.   Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Giải tích

Xác suất thống kê

Nghe, Đọc, Viết

Nói

401/D2

21.    Nuôi trồng thuỷ sản

Toán thống kê

Cơ sở và nguyên lý nuôi trồng thủy sản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

302/D2

22.    Nuôi trồng thuỷ sản

(tiếng Anh)

Toán thống kê

Cơ sở và nguyên lý nuôi trồng thủy sản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

302/D2

23.    Quản lý đất đai

Toán thống kê

Trắc địa

Nghe, Đọc, Viết

Nói

202/D2

24.   Quản lý kinh tế

Ứng dụng toán trong kinh doanh

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

302/D2

25.    Quản lý tài nguyên và môi trường, chuyên ngành Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng

Toán thống kê

Quản lý môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Nói

202/D2

26.    Sinh thái học

Toán thống kê

Sinh học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

203/D2

27.   Thú y

Toán thống kê

Sinh lý bệnh thú y

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/D2

28.   Toán giải tích

Giải tích

Đại số

Nghe, Đọc, Viết

Nói

401/D2

29.   Văn học Việt Nam

Lý luận văn học cơ sở

Văn học Việt Nam

Nghe, Đọc, Viết

Nói

404/D2

30.    Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Phương trình toán lý

Cơ học lượng tử

Nghe, Đọc, Viết

Nói

404/D2

  1. Dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ

Chuyên ngành dự tuyển

Trình bày đề cương nghiên cứu của thí sinh

Thời gian

Địa điểm

1.      Công nghệ sinh học

14h00 ngày 26/8/2019

Phòng 103 Khu Viện mới, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học.

2.      Hệ thống thông tin

14h00 ngày 26/8/2019

Phòng họp 1 Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông.

3.      Hóa hữu cơ

8h00 ngày 26/8/2019

Phòng Chuyên đề Khoa Khoa học Tự nhiên.

4.      Kinh tế nông nghiệp

14h00 ngày 25/8/2019

Phòng nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế

5.      Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

14h00 ngày 27/8/2019

Phòng họp Khoa Công nghệ.

6.      Môi trường đất và nước

14h00 ngày 29/8/2019

Phòng họp Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.

7.      Nuôi trồng thủy sản

14h00 ngày 25/8/2019

Phòng họp Khoa Thủy sản.

8.      Quản lý đất đai

9h00 ngày 24/8/2019

Hội trường 2 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.

9.      Tài chính - Ngân hàng

15h30 ngày 25/8/2019

Phòng nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế

10.  Vi sinh vật học

16h00 ngày 26/8/2019

Phòng 103 Khu Viện mới, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học.

                                                                                                               

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

4922160
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
2605
32266
44661
4922160
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x