LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 27 ĐỢT 1 (2020 – 2022)

TT

NGÀNH HỌC

ĐƠN VỊ  QUẢN LÝ

THỜI GIAN SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT

1

Kỹ thuật điện.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

Khoa Công nghệ

8h00 ngày 28/8/2020

 

Hội trường Khoa Công nghệ, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

 

2

Hệ thống thông tin.

Khoa học máy tính.

Khoa CNTT và TT

14h00 ngày 28/8/2020

Hội trường Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

3

Văn học Việt Nam

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

9h00 ngày 28/8/2020

Hội trường Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

4

Hóa hữu cơ.

Hóa lý thuyết và hóa lý.

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học.

Sinh thái học.

Toán giải tích.

Vật lý lý thuyết và vật lý toán.

Khoa Khoa học Tự nhiên

15h00 ngày 28/8/2020

Phòng Chuyên đề Khoa Khoa học Tự nhiên, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

5

Kinh tế nông nghiệp.

Tài chính ngân hàng.

Quản trị kinh doanh.

Quản lý kinh tế.

Khoa Kinh tế

14h00 ngày 28/8/2020

Hội trường Khoa Kinh tế, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

6

Luật kinh tế.

Khoa Luật

15h00 ngày 28/8/2020

Hội trường Khoa Luật, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

7

Quản lý tài nguyên và môi trường.

Quản lý đất đai.

 

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.

8h00 ngày 28/8/2020

Hội trường 1, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

8

Lý luận và PPDH Bộ môn Tiếng Anh.

 

Khoa Ngoại ngữ

9h00 ngày 28/8/2020

Phòng 103/C2, Nhà học C2 Khoa Sư phạm, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

9

Bảo vệ thực vật.

Chăn nuôi.

Công nghệ thực phẩm.

Di truyền và chọn giống cây trồng.

Khoa học cây trồng.

Khoa học đất.

Thú y.

Khoa Nông nghiệp

8h30 ngày 28/8/2020

Hội trường B007, Khoa Nông nghiệp, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

10

Lý luận và PPDH Bộ môn Văn TV.

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán.

Quản lý giáo dục.

Khoa Sư phạm

8h00 ngày 28/8/2020

 

Phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

 

11

Nuôi trồng thủy sản.

 

Khoa Thủy sản

9h00 ngày 28/8/2020

Phòng họp Khoa Thủy sản, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

12

Hệ thống nông nghiệp

Viện NCPT ĐBSCL

14h00 ngày 28/8/2020

Phòng họp Viện NCPT ĐBSCL, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

13

Công nghệ sinh học.

 

Viện NC và PT CNSH

9h00 ngày 28/8/2020

Phòng 106, Cổng C Viện NC và PT Công nghệ sinh học, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

5408648
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
628
22176
145033
5408648
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x