LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ

NĂM 2020 ĐỢT 1

 

  1. Dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ
  • Thời gian tổ chức thi tuyển sinh từ ngày 20/6/2020 đến 21/6/2020.
  • Địa điểm thi: Nhà học B1, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

Ngành dự tuyển

Sáng

20/6/2020

6 giờ 50

Thi môn cơ bản

Chiều

20/6/2020

13 giờ 00

Thi môn cơ sở

Sáng 21/6/2020

7 giờ 45

Thi NN

Chiều 21/6/2020

13 giờ 15

Thi NN

Phòng thi

 

1.        Bảo vệ thực vật

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

105/B1

2.       Chăn nuôi

Miễn dịch học

Sinh lý động vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

111/B1

3.        Công nghệ sinh học

Vi sinh vật học

Sinh học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

110/B1

4.        Công nghệ thực phẩm

Nguyên lý chế biến và bảo quản thực phẩm

Hóa sinh công nghiệp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

209/B1

5.       Di truyền và chọn giống cây trồng

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

105/B1

6.       Hệ thống nông nghiệp

Toán thống kê

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104/B1

7.        Hệ thống thông tin

Toán rời rạc

Cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Nghe, Đọc, Viết

Nói

106/B1

8.       Hóa hữu cơ

Hóa đại cương

Toán cao cấp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/B1

9.       Hóa lý thuyết và hóa lý

Hóa đại cương

Toán cao cấp

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/B1

10.    Khoa học cây trồng

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

105/B1

11.   Khoa học đất

Sinh lý thực vật

Hệ thống canh tác

Nghe, Đọc, Viết

Nói

105/B1

12.   Khoa học máy tính

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

Nghe, Đọc, Viết

Nói

106/B1

13.    Kinh tế nông nghiệp

Thống kê kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

109/B1

14.   Kỹ thuật điện

Toán kỹ thuật

Cơ sở kỹ thuật điện

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104A/B1

15.   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Toán kỹ thuật

Lý thuyết điều khiển tự động

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104A/B1

16.   Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Toản xây dựng

Thủy lực

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104A/B1

17.   Luật kinh tế

Luật thương mại

Lý luận về nhà nước và pháp luật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

206, 207, 208, 209/B1

18.   Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Ngôn ngữ học

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Nghe, Đọc, Viết

Nói

210, 211, 212/B1

19.   Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Giải tích cơ sở

Lý luận dạy học Toán

Nghe, Đọc, Viết

Nói

204/B1

20.    Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

Lý luận văn học

Phương pháp dạy học ngữ văn

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205A/B1

21.    Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Xác suất thống kê

Giải tích

Nghe, Đọc, Viết

Nói

111/B1

22.    Nuôi trồng thuỷ sản

Cơ sở và nguyên lý nuôi trồng thủy sản

Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Nghe, Đọc, Viết

Nói

209/B1

23.    Quản lý đất đai

Toán thống kê

Trắc địa

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104/B1

24.   Quản lý giáo dục

Giáo dục học

Tâm lý học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205/B1

25.   Quản lý kinh tế

Ứng dụng toán trong kinh doanh

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

109/B1

26.    Quản lý tài nguyên và môi trường.

 

Toán thống kê

Quản lý môi trường

Nghe, Đọc, Viết

Nói

104/B1

27.    Quản trị kinh doanh

Thống kê kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

108, 109/B1

28.   Sinh thái học

Vi sinh vật học

Sinh học đại cương

Nghe, Đọc, Viết

Nói

110/B1

29.    Tài chính – Ngân hàng

Thống kê kinh tế

Kinh tế học

Nghe, Đọc, Viết

Nói

107/B1

30.   Thú y

Miễn dịch học

Sinh lý động vật

Nghe, Đọc, Viết

Nói

111/B1

31.   Toán giải tích

Xác suất thống kê

Giải tích

Nghe, Đọc, Viết

Nói

111/B1

32.   Văn học Việt Nam

Lý luận văn học

Văn học Việt Nam

Nghe, Đọc, Viết

Nói

205A/B1

33.    Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Phương trình toán lý

Cơ học lượng tử

Nghe, Đọc, Viết

Nói

111/B1

 

  1. Dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ

Chuyên ngành dự tuyển

Trình bày đề cương nghiên cứu của thí sinh

Thời gian

Địa điểm

1.     Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

8h30 ngày 24/6/2020

Phòng NN101, Khoa Nông nghiệp, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

2.     Công nghệ thực phẩm

14h00 ngày 20/6/2020

Phòng E003, Khoa Nông nghiệp, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

3.     Hệ thống thông tin

9h30 ngày 22/6/2020

Phòng họp 1 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

4.     Hóa hữu cơ

 

9h00 ngày 21/6/2020

Phòng Chuyên đề Khoa Khoa học Tự nhiên, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

5.     Khoa học cây trồng

14h00 ngày 21/6/2020

Phòng họp Khoa Nông nghiệp, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

6.     Kinh tế nông nghiệp

16h00 ngày 24/6/2020

Phòng Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

7.     Quản trị kinh doanh

15h00 ngày 23/6/2020

Phòng Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

5918232
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
3857
25552
25552
5918232
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x