Tên đề tài: “Ảnh hưởng  ngọn lá khoai mì (Manihot esculenta Crantz) trong khẩu phần đến sinh trưởng và sinh khí mê tan ở bò thịt” .

 Tác giả: Trương Văn Hiểu, Khóa 2011 đợt 1.

 Chuyên ngành: Chăn nuôi;  Mã số: 62620105. Nhóm ngành: Nông – Lâm – Ngư nghiệp

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Dương Nguyên Khang, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

 Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Hồ Quảng Đồ, Trường Đại học Cần Thơ.

1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN
Luận án được thực hiện nhằm mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ tiêu hoá và sinh mê tan bằng kỹ thuật in vitro sinh khí trên một số loại thức ăn và hỗn hợp cỏ voi với ngọn lá mì khô trong khẩu phần thức ăn nuôi bò. (2) Xác định ảnh hưởng của ngọn lá mì khô, ủ chua và tươi trong khẩu phần cỏ voi lên tỷ lệ tiêu hóa, tăng khối lượng và sinh mê tan trên bò lai Sind. (3) Tìm ra khẩu phần thích hợp nuôi bò thịt khi thay thế khô dầu dừa bằng ngọn mì khô trong khẩu phần cỏ voi lên tăng khối lượng và sinh mê tan trên bò lai Sind nhằm đạt tăng khối lượng tối ưu và hướng đến giảm phát thải mê tan.

Luận án gồm có 4 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 được tiến hành tại Phòng thí nghiệm E205 của Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm 2, 3 và 4 được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm – TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

(1) Cỏ lông tây và ngọn mì khô là nguồn thức ăn tiềm năng về giảm sinh mê tan tốt nhất trong điều kiện in vitro. Nghiệm thức hỗn hợp cỏ voi với 20% ngọn mì khô trong khẩu phần không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ, nhưng giảm sinh mê tan trong điều kiện in vitro.

(2) Thay thế 20% ngọn mì khô, ủ chua và tươi trong khẩu phần cỏ voi đã cải thiện vật chất khô ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất thức ăn, nhưng làm giảm số lượng protozoa và giảm phát thải mê tan trên bò lai Sind.

(3) Thay thế 20% ngọn mì khô và ủ chua trong khẩu phần cỏ voi đã cải thiện vật chất khô ăn vào, tăng khối lượng, tăng hiệu quả kinh tế về mặt thức ăn và giảm phát thải mê tan trên bò lai Sind. Không nên thay thế 20% ngọn mì tươi trong khẩu phần nuôi bò lai Sind, vì cho tăng khối lượng thấp hơn so với ngọn mì khô và ủ chua.

(4) Thay thế khô dầu dừa bằng ngọn mì khô chiếm 20% trong khẩu cỏ voi không ảnh hưởng đến tiêu thụ thức ăn, tăng khối lượng tuyệt đối và phát thải mê tan trên bò lai Sind. Nhìn chung, ở khẩu phần thay thế 10% khô dầu dừa bằng 10% ngọn mì khô và kết hợp 10% cám gạo cho kết quả triển vọng hơn. Phụ lục 7b

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đã xác định được cỏ lông tây, ngọn mì khô và hỗn hợp 20% ngọn mì khô với cỏ voi trong khẩu phần là nguồn thức ăn tiềm năng về giảm sinh mê tan tốt nhất trong điều kiện in vitro.

Đã xác định được ảnh hưởng khi thay thế 20% ngọn mì khô, ủ chua và tươi trong khẩu phần cỏ voi làm giảm phát thải mê tan trên bò thịt lai Sind.

Đã tìm được khẩu phần nuôi bò lai Sind khi thay thế 10% khô dầu dừa với 10% ngọn mì khô trong khẩu phần cỏ voi vẫn cho tăng khối lượng hợp lý và hướng đến giảm phát thải mê tan.

3. CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng cho các doanh nghiệp, người chăn nuôi khi phối hợp khẩu phần nuôi bò thịt lai Sind hướng đến giảm phát thải mê tan.

Cần nghiên cứu thêm thay thế ngọn mì khô hoặc khô dầu dừa trên các nguồn thức ăn giàu chất xơ khác, nhằm sử dụng tốt nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương và góp phần giảm phát thải mê tan trên bò.

 >> Xem chi tiết nội dung luận án.

>> Xem thông tin đăng tải tại Website Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

 

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

5918251
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
3876
25571
25571
5918251
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x